Matura


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku


INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W "NOWEJ" FORMULE

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020


Terminy

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2019/2020


Deklaracja_1a

Załącznik 1a Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 - 2018/2019.

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego 2019

Terminy, numery sal i listy zdających


-->
Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338