Szkolny Klub Wolontariatu


"Nie możemy robić wielkich rzeczy ale małe z wielką radością"

Matka Teresa z Kalkuty

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne.

Szkolny Klub Wolontariusza powstał w 2003 roku z inicjatywy p. Beaty Tomaszczuk nauczyciela Zespołu Szkół nr 1. Klub skupia młodzież tejże placówki z różnych typów szkół, zainteresowaną ideą wolontariatu (łac. voluntarius - dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

W ramach działalności klubu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych.

Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu.


"Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi"

Jan Paweł II


Praca wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi: szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338