Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Absolwencie szkoły podstawowej i gimnazjalisto!
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:

Więcej/Mniej
Technikum
Zawód:
 • technik informatyk
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik handlowiec
Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia, kształcąca w zawodach:
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • kucharz
 • cukiernik
 • kelner
 • elektryk
 • klasa wielozawodowa
 • ślusarz

Podpowiadamy, dlaczego warto kształcić się w naszej szkole:

 • Różnorodność:
 • Do wyboru masz 3 typy szkół - Technikum, Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Łącznie proponujemy ponad 12 różnych zawodów.
 • Zawód:
 • Zdając egzaminy zawodowe masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca). Pamiętaj, że możesz również kształcić się dalej. ?Wykształcenie i zawód: Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach. Nasza szkoła organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki, które cieszą się ogromną popularnością.
 • Kadra:
 • Nauczyciele uczący w tej szkole są profesjonalnie przygotowani do wykonywanego zawodu. Podnoszą kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich, to dawni uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw jego oczekiwaniom. Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.
 • Zajęcia dodatkowe:
 • Nauczyciele proponują dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Prowadzą różnorodne koła zainteresowań. Przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad. Nauczyciele wychowania fizycznego oferują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.
 • Wychowanie:
 • Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów. W szkole zatrudniony jest pedagog, który na bieżąco rozwiązuje problemy uczniów. Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej: Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio „School” i gazeta internetowa. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności przydatne w życiu i w pracy zawodowej.
 • Ciekawe inicjatywy podejmowane przez szkołę:
 • Różnorodne akcje charytatywne, konkursy, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem i rozwijają młodzież. Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.: Turniej "Młoda Krew Ratuje Życie" organizowany przez Szkolne Koło PCK, szkolne obchody "Światowego Dnia Zapobiegania AIDS", Turniej Motoryzacyjny, Szkolny Konkurs Polonistyczny, kurs "Kelner Znakomity". Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.: "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Sprzątanie świata", czy "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości". Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych (np.: piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy). W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowe i kulturalne w regionie, a także w całej Polsce.
 • Wyposażenie:
 • Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki. W wielu salach znajdują się urządzenia multimedialne i dostęp do Internetu. Sale - językowe, informatyczne i gastronomiczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy zapewniające optymalny rozwój ucznia. Sala do ćwiczeń siłowych pozwala młodzieży rozwijać się fizycznie.
 • Bezpieczeństwo:
Nad bezpieczeństwem w szkole czuwa pedagog, dyrektor ds. wychowawczych oraz wszyscy nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw. Dodatkowo w placówce funkcjonuje monitoring.
W Zespole Szkół nr 1 masz szansę zdobyć wymarzony zawód, który może zagwarantować Ci pracę, a jeśli wybierzesz nasze Technikum - możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach.
Zawód i wykształcenie nadal są w cenie, a my kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy!
Istnieje również możliwości nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. To szkoła dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej i absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.
Absolwencie szkoły podstawowej i gimnazjalisto!

Pomyśl o swojej przyszłości! Odwiedź nas!
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej!

Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A 
22-500 Hrubieszów 
tel. (84) 696-33-38  E-mail: [email protected]

Facebook: zs1hrubieszow

Zespół ds. Promocji Szkoły
14.03.2019

II MIEJSCE W KONKURSIE POWIATOWYM! GRATULACJE!

Znamy już wyniki Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Czytanie nadal w modzie", który zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

Więcej/Mniej

W kategorii Sleeveface II miejsce zdobyło zdjęcie "Steve Jobs", które przesłał Adrian Tarczuk, uczeń naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik informatyk.
Komisja Konkursowa w składzie: Maryla Symczuk - Starosta Hrubieszowski, Sylwia Heś - Dyrektor PBP im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, Dariusz Czujkowski - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu i Łukasz Kłoda - Artysta fotograf - oceniała 54 prace. Autorami kilkunastu z nich byli uczniowie naszej szkoły.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości jubileuszowych biblioteki "Świętuj z Biblioteką - promuj kulturę i modę na czytanie!" 18 września 2019 roku.

Adrianowi serdecznie gratulujemy! Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Starosty Hrubieszowskiego.

Zebrał: Daniel Buchowiecki
29.06.2019

ZAKOŃCZENIE ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE

Mija właśnie kolejny rok szkolny wytężonej pracy dydaktyczno-wychowawczej, który obfitował w wiele ciekawych działań. Za nami udział w projekcie "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy”, różnorodne konkursy przedmiotowe, organizacja i udział w wielu inicjatywach kulturalnych, artystycznych i sportowych, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Więcej/Mniej

Podejmowane przez nauczycieli naszej szkoły działania pomagają lepiej przyswoić wiedzę i kształcić umiejętności niezbędne podczas egzaminów maturalnych oraz z kwalifikacji, ale też rozwijają zainteresowania młodzieży i urozmaicają życie szkolne.

19 czerwca 2019 roku świadectwa z rąk swoich wychowawców odebrali uczniowie naszej szkoły. Niezmiennie staramy się nagradzać tych najlepszych. Blisko 50-ciu uczniów otrzymało nagrody książkowe – m.in.: za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, pracę na rzecz szkoły, środowiska, bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, działalność artystyczną, pracę w agendach szkolnych czy czytelnictwo, potwierdzając tym samym, że uczniowie Technikum i Szkoły branżowej także mają pasje. Statuetki otrzymali również młodzi sportowcy.

Pan Marek Kozielewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, wraz z wychowawcami, wręczył wyróżnienia i nagrody dla uczniów. Najwyższą średnią ocen w Technikum uzyskała Natalia Paulina Usowska - uczennica klasy II, która kształci się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (średnia ocen - 5.0, wzorowe zachowanie) i to Natalia będzie Stypendystką Prezesa Rady Ministrów w przyszłym roku szkolnym.

Wśród nagród były także dwa jednorazowe stypendia, które zgodnie z wolą śp. Pani Marii Stary-Rożańskiej, córką Pana Zdzisława Starego, jednego z dyrektorów szkoły, trafiają do najzdolniejszych i najaktywniejszych w życiu szkolnym uczniów. W tym roku szkolnym otrzymały je: Dominika Krzaczkowska - uczennica III klasy Technikum, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kinga Wiktoria Kisielewska – uczennica II klasy Szkoły Branżowej I stopnia, zdobywająca wiedzę i kwalifikacje w zawodzie kucharz.

Samorząd Uczniowski wręczył też nagrody za najwyższą frekwencję. Dodatkowo, ubezpieczyciel - firma Gothaer ufundowała jednorazowe stypendium, które szkolna komisja postanowiła przekazać Kindze Wiktorii Kisielewskiej.

Część rodziców otrzymała także listy gratulacyjne za wzorowe wychowywanie swoich dzieci.

Dyrektor szkoły przypomniał także o różnorodnych działaniach, które podejmowane były w roku szkolnym 2018/2019, a także w imieniu Pana Dariusza Piontkowskiego - Ministra Edukacji Narodowej, Pani Teresy Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Maryli Symczuk - Starosty Hrubieszowskiego i własnym, przekazał wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz pracownikom szkoły podziękowanie za solidną pracę i zaangażowanie w roku szkolnym 2018/2019 oraz złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia i dobrego wypoczynku.

My również życzymy wszystkim słonecznych, ale i bezpiecznych wakacji, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Redakcja/ Foto: Jakub Lisiewicz
25.06.2019

GRATULUJEMY TYTUŁU NAJPIĘKNIEJSZEJ!

Anita Szopińska absolwentka naszej szkoły, a obecnie studentka Bezpieczeństwa Narodowego UMCS, została wybrana najpiękniejszą kobietą powiatu hrubieszowskiego. Decyzją internautów tytuł Miss Internetu otrzymała także Anita Szopińska. Nasza uczennica - Oliwia Kozdrój otrzymała tytuł IV Vicemiss. Gratulujemy!

Zebrał: Daniel Buchowiecki/ Źródło: Lubiehrubie.pl
24.06.2019

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE WOLONTARIUSZY PCK!

Już w najbliższy poniedziałek 24 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w naszej szkole (sala 217B) odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych aktywną działalnością wolontariacką PCK.

Więcej/Mniej

Szukamy młodych, aktywnych, kreatywnych osób w wieku 15-29 lat. Jeśli chcesz zrobić coś wartościowego, poznać ciekawych ludzi, pobyć w grupie - to serdecznie zapraszamy do współpracy! Czeka na Was cykl bezpłatnych szkoleń i udział w projekcie lokalnym.
Zapraszamy na spotkanie!

Joanna Kornicka - Koordynator projektu
23.06.2019

KUCHARZ - ZAWÓD, KTÓRY MA PRZYSZŁOŚĆ!

Jest perfekcjonistą w swoim zawodzie. Słynie też z pracowitości i życzliwości. Tomasz Kowalski, bo o Nim mowa, jest absolwentem naszego dawnego Liceum Profilowanego (profil gastronomiczny). Obecnie pełni funkcję szefa kuchni w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie, a dziś opowie nam o swojej karierze zawodowej.

Więcej/Mniej

- Jak wspominasz czasy szkolne? W jaki sposób sposób wybór szkoły wpłynął na rozwój Twojej drogi zawodowej?

Okres szkoły średniej wspominam bardzo miło, z wielkim uśmiechem na twarzy, ale i sentymentem, gdyż to był dobry czas dla mnie. Mogłem nabywać wiedzę teoretyczną i praktyczną, z której korzystam do dziś. Angażowałem w życie szkoły. Wydaje mi się, że byłem dobrym uczniem, choć zdarzały się też różne, małe wpadki.
Od zawsze podobał mi się zawód kucharza, już w tamtym czasie uważałem go za przyszłościowy, taki, który daje możliwość dobrej pracy, bo przecież ludzie jedli, jedzą i będą jeść.
Nad wyborem szkoły nie zastanawiałem długo, a po zdaniu matury i dodatkowych dwóch latach nauki w studium i zdobyciu tytułu dietetyka, miałem otwartą drogę do podjęcia pracy. Myślę, że byłem przygotowany pod każdym względem, jeśli chodzi o podstawy, znałem też przepisy kulinarne, więc jej wybór był dobrym krokiem.

- Jesteś szefem kuchni w PZPSW w Hrubieszowie, z tej stołówki korzysta wielu mieszkańców miasta. Jakie jest Twoje "popisowe" danie, które wychodzi Ci najlepiej?

Tak, pracuję na stanowisku szefa kuchni już od ponad 12 lat i przez ten czas widzę te same osoby stołujące się u nas. To bardzo miłe. Tu dopiero zobaczyłem, czym jest praca na tak dużej kuchni i jak bardzo jest wymagająca i trudna.
Jeśli chodzi o ulubione dania, to jest ich kilka... Zacznę od zupy, którą jest barszcz ukraiński, potem na przykład karkówka pieczona w różnych wydaniach, bardzo lubię też jaja sadzone. Do wszystkich potraw serwowanych w mojej kuchni przykładam dużą uwagę i w przygotowanie ich wkładam serce. Nie mógłbym pozwolić sobie na podanie konsumentowi nieudanej potrawy.

- Zapytam o "wymagającą potrawę", której przygotowanie uważasz za niełatwe...

Nie ma takiej potrawy, ale najwięcej czasu potrzeba na przygotowanie bigosu oraz gołąbków tradycyjnie zawijanych w liść kapusty z sosem pomidorowym, potrzebuję na nie dwa dni.

- Kto jest Twoim mistrzem, jeśli chodzi o gastronomię?

Kurt Scheller jest godny naśladowania. Uważam, że jest dobrze wykształcony i ma ogromne doświadczenie w zawodzie. W bardzo młodym wieku zdobywał złote medale na różnych wystawach. Podróżował i poznawał różnorodne smaki oraz kuchnie całego świata. Sam czerpałem od Niego, może jednak miałem za mały zapał, mam tu na myśli wąsy... Podoba mi się również kuchnia Karola Okrasy.
Jego powroty do starych przepisów z różnych zakątków naszego kraju, połączone nowoczesnym sznytem.

- Sprawdzony przepis na upały?

Basen, lemoniada i lody cytrynowe.

- Plany na przyszłość?

Przyszłość? Chcę nadal prowadzić swoją kuchnie, rozwijać się w tym i po prostu - robić smaczne, zdrowe posiłki, na które serdecznie zapraszam!

- Powodzenia i wszystkiego dobrego!

Dziękuję!

Z Tomaszem Kowalskim rozmawiał Daniel Buchowiecki/Foto: Archiwum prywatne TK
22.06.2019

FIZYKA WOKÓŁ NAS

7 czerwca 2019 r. już po raz 15 z rzędu został zorganizowany konkurs dla uczniów klas pierwszych "Fizyka wokół nas". Sześć trzyosobowych drużyn z klas pierwszych z technikum i branżowej szkoły I stopnia, walcząc o zwycięstwo, musiało m.in.: rozpoznać fazy księżyca, rodzaje widm liniowych, obliczyć okres i częstotliwość w ruchu po okręgu i znać budowę atomu.

Więcej/Mniej

Wyniki konkursu:
I miejsce kl. I Tc
Piotr Petrycki
Bartłomiej Sajdłowski
Mateusz Trubacz

II mmiejsce kl. I Tb
Karolina Ciesielczuk
Aleksandra Kopeć
Gabriela Terebus

II miejsce kl. I b
Krzysztof Chmielewski
Paweł Podgórski
Dawid Sadowski

oraz kl. I c
Wiktoria Litwin
Emilia Pelc
Paulina Wójcik
Konkurs zorganizowali: Joanna Wieczorek - Smerdel i Zbigniew Petruczynik.

Organizatorzy
21.06.2019

KAJAKIEM PRZEZ ROZTOCZE

7 czerwca uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz wzięli udział w wycieczce na Roztocze.

Więcej/Mniej

Główną atrakcją był spływ kajakowy po rzece Wieprz trasą Hutki - Bondyrz - Guciów. Trasa spływu liczyła ok. 15 km i była bardzo malownicza. Spływ zakończył się w miejscowości Guciów, naprzeciwko znanej na całym Roztoczu "Zagrody w Guciowie".

Jacek Naja
17.06.2019

DOŁĄCZ DO PROJEKTU "AKTYWNI NA 100 LAT"!

Szukamy młodych, aktywnych, kreatywnych osób w wieku 15-29 lat. Jeśli chcecie zrobić coś wartościowego, poznać ciekawych ludzi, pobyć w grupie - to serdecznie zapraszamy do współpracy! Czeka na Was cykl bezpłatnych szkoleń i udział w projekcie lokalnym.

Więcej/Mniej


Dołączcie do grupy wolontariuszy PCK, najstarszej polskiej organizacji humanitarnej.
Pomóż innym!
Zainwestuj w siebie (bezpłatne szkolenia i nawiązanie nowych kontaktów, dodatkowo -współpraca z PCK - w CV wygląda całkiem nieźle!


Projekt przewiduje:
1. Szkolenia wstępne – 64 godziny (w podziale na 8 godzinne dni, łącznie 8 dni szkoleń w okresie czerwiec – wrzesień).
2. Wolontariat i zaangażowanie w działalność Grupy SIM PCK – 10 miesięcy.
3. Warsztaty tematyczne w podzielone na 9 bloków:
- Kompetencje miękkie
- Warsztaty aktywistyczne jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym
- Kompetencje międzykulturowe
- Kompetencje społeczne w pracy wolontariusza
- Narzędzia i technologie multimedialne w pracy w NGO
- Tolerancja i akceptacja
- Zdrowie i zdrowy styl życia
- Pierwsza Pomoc
- Warsztaty manualne i rękodzielnicze
4. Zajęcia z coachingu.
5. Organizacja projektów lokalnych – 2 000,00 zł na organizację własnych miniprojektów lokalnych
******
Jak się zgłosić?
– Pobierz formularz zgłoszeniowy
– Uzupełnij go
– Dostarcz formularz do oddziału PCK w Hrubieszowie.
Rekrutacja trwa do końca czerwca 2019 roku. Nie czekaj! Zgłoś się już dziś!

W razie pytań – zapraszamy do kontaktu.
Pomożemy uzupełnić dokumenty.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą e-mailową: [email protected]
Jesteśmy też na Facebooku: Wolontariat PCK Hrubieszów

Joanna Kornicka - Koordynator projektu
16.06.2019

GRATULUJEMY WYRÓŻNIEŃ I WRAŻLIWOŚCI!

Trzy wyróżnienia w kategorii "Fotoreportaż" przyznano uczniom lubelskich szkół, którzy uczestniczyli w Międzyszkolnym Przeglądzie Reportaż - 2019 "Ścieżkami Zamojszczyzny... czyli w poszukiwaniu zapomnianych miejsc i nietuzinkowych bohaterów Twojego regionu".

Więcej/Mniej

Aż dwa z nich trafiły do uczniów naszego Technikum. Otrzymali je: Sebastian Król (uczeń III ta) za prace ukazujące upływ czasu i Patryk Bielecki (tegoroczny maturzysta, absolwent klasy IV td) za zdjęcia przedstawiające Kryłów, Moroczyn i Stołpie.
Nagrody i dyplomy dla pozostałych uczestników odebrał Sebastian.
Dzisiejszemu finałowi towarzyszyło spotkanie z Krzysztofem Czarnotą - znanym pisarzem i hodowcą koni, który chętnie i z humorem mówił o swoich pasjach.

Członkowie Komisji Konkursowej i przedstawiciele zamojskich mediów dzielili się także refleksjami na temat kilkudziesięciu prac, które wpłynęły na konkurs, podkreślając wrażliwość i talent uczestników.
Organizatorem IX już edycji konkursu byli nauczyciele: Joanna Bosiak, Joanna Brzezińska-Łyś, Joanna Kawala, Agnieszka Smalej i Andrzej Pogudz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu.
Współpraca i patronat medialny: Katolickie Radio Zamość, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Zamość Nasze Miasto.
Raz jeszcze gratulujemy Sebastianowi i Patrykowi!

Daniel Buchowiecki/Foto: Skafander Gazeta Akademicka
12.06.2019

OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTELNICZA "JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM"

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam", popularyzującej czytanie wśród młodzieży.

Zapraszamy do udziału Organizatorzy
07.06.2019

ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I ZAWODOWYCH

Zapraszamy Was do udziału w badaniu ankietowym. Ankieta jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Hrubieszowa w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie i służy do wzmocnienia zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców w zarządzaniu miastem oraz wzmocnieniu dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście.

Więcej/Mniej

Uzupełnione ankiety należy przesłać na adres mailowy rozwó[email protected] lub złożyć w Wydziale Rozwoju Powiatu, Funduszy Strukturalnych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ul. Narutowicza 34 pok. nr 10.

19165_word_ankieta_dla_uczniow_szkolpowiat.doc 19166_pdf_ankieta_dla_uczniow_szkolpowiat.pdf

Z poważaniem,
Wojciech Czernysz
Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Funduszy Strukturalnych i Zamówień Publicznych
06.06.2019

"OD POZYTYWIZMU DO MŁODEJ POLSKI"

Za nami V edycja Szkolnego Konkursu Polonistycznego, który w tym roku dotyczył epoki pozytywizmu i Młodej Polski. Wzięło w nim udział 6 zespołów z klas: II tc, II td, III ta, III tb, III td i III tc.

Więcej/Mniej

Uczestnicy, oprócz scenek prezentujących wybranych bohaterów literackich i znane utwory, rozwiązywali także test sprawdzający wiedzę.
Podsumowanie obu konkurencji pozwoliło wyłonić zwycięzców:


I miejsce - klasa III tb w składzie: Diana Łagowska, Paulina Lawińska i Dominika Krzaczkowska II miejsce - klasa III td, którą reprezentowali: Krzysztof Gałan, Sebastian Szewczuk i Jakub Kłoda III miejsce - klasa II tc w składzie: Emilia Tomaszewska, Maciej Simon i Szymon Kuliński IV miejsce - klasa III tc, którą reprezentowali: Natalia Błaś, Miranda Brzozowska i Filip Wiśniewski
Gratulacje!


Nagrody ufundował hrubieszowski Market Carrefour. Serdecznie dziękujemy Kierownikowi - Panu Marcinowi Bondyrze za współpracę.
Wszystkim uczniom raz jeszcze gratulujemy odwagi, talentu, kreatywności oraz wiedzy związanej z literaturą.

Organizatorzy/ Foto: Jakub Lisiewicz
05.06.2019

MIĘDZYKLASOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "POLISH YOUR ENGLISH"

Konkurs "Polish your English" odbył się w dniu 28 maja 2019 roku. Rywalizowały ze sobą 4 osobowe drużyny z klas II tb, II tc i II td w składach:
II tb – Katarzyna Kaczyńska, Faustyna Stadnicka, Alicja Ogórek, Wiktoria Rozwadowska
II tc – Dawid Wiśniewski, Paweł Solak, Adrian Wiązanka, Emilia Tomaszewska
II td – Bartłomiej Buczak, Adam Amerla, Emilian Gardyński, Bartosz Hukaluk

Więcej/Mniej

Zadania konkursowe obejmowały następujące zagadnienia tematyczne: zakupy w księgarni, umawianie się na spotkanie, wyrażanie propozycji, opis wyglądu zewnętrznego, udzielanie rad, elementy środowiska przyrodniczego, szkoła i praca. Ochotnicy z widowni losowali numery kolejnych zadań, które umieszczono w oddzielnych kopertach dla każdej z drużyn.
Zawodnicy mieli do wykonania m.in: układanie dialogów z rozsypanki zdań, układanie zdań z rozsypanki wyrazowej czy opisywanie przebrania osoby z drużyny przeciwnej.


Wyniki konkursu: I miejsce – klasa II td - 34 punkty
II miejsce – klasa II tc – 31 punktów
III miejsce – klasa II tb – 30 punktów
Klasy zostały nagrodzone słodyczami oraz pamiątkowymi dyplomami, które zostały powieszone w klasach. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom zabawy za autentycznego ducha rywalizacji i zaangażowanie.

Joanna Kliszcz/Foto: Marek Antosiewicz
04.06.2019

UCZESTNICZYLIŚMY W "DNIU GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Werbkowicach, podobnie jak inne stowarzyszenia na terenie całego kraju, uroczyście obchodzi "Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną". Inicjatywa staje się dobrą okazją do zrozumienia problemów osób z niepełnosprawnością, ale także zaprezentowania talentów artystycznych podczas występów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i wychowanków Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych.

Więcej/Mniej

W tym roku do uczestnictwa w obchodach zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Kościele parafialnym w Werbkowicach, barwnym przemarszu ulicami Werbkowic, a także podziwialiśmy występy zespołów i solistów w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Daniel Buchowiecki/Foto: Kamil Kazin
02.06.2019

ŚCIEŻKAMI ZAMOJSZCZYZNY

Nasi uczniowie z klas II TC, III TA i IV TC wzięli udział w "Międzyszkolnym Przeglądzie - Reportaż 2019 " organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu. W tym roku, tematem konkursu były zapomniane miejsca Zamojszczyzny. Można było przygotować reportaż lub fotoreportaż. Przedstawiamy wybrane zdjęcia. Po ogłoszeniu wyników zaprezentujemy ich więcej. Młodzieży życzymy powodzenia!

Daniel Buchowiecki
23.05.2019

"UZALEŻNIENIA KRADNĄ UCZUCIA"

Spotkania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom zorganizowano 21 maja dla uczniów klas I TA i III TC. Pracownik PSSE - Joanna Szymańska i higienistka szkolna - Lucyna Kasprzak przekonywały, w jaki sposób alkohol i narkotyki zawężają pole widzenia, zaburzają równowagę, obniżają sprawność motoryczną i w konsekwencji prowadzą do tragedii. Wykorzystane alkogogle i narkogogle uświadomiły, jak substancje psychoaktywne działają na nasze zmysły, sprawiając, że wykonanie prostych czynności staje się o wiele trudniejsze.

Info: Lucyna Kasprzak/ Foto: Daniel Buchowiecki
22.05.2019

CZYTAMY BIBLIĘ

Bóg przemawia codziennie do człowieka. Przemawia do nas w Piśmie Świętym i jest to uprzywilejowane miejsce, w którym możemy się z Nim spotkać i usłyszeć Jego głos.
ks. kard. Stanisław Dziwisz (msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.)

Więcej/Mniej

Pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św. Piotra: „Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” w Zespole Szkół nr 1 w czytelni biblioteki w dniach od 9V do 13 V 2019 r. odbył się III Narodowy Tydzień Czytania Pisma Świętego. Z tej okazji w klasach: I TB, II TC, IB, IIA, II TA, I TA, IIIB, II TB, III TD czytana była ewangelia według Św. Jana. Czytaniu lektury towarzyszyła wystawa prezentująca różne wydania Biblii. Uczniowie losowali również sigla biblijne. Celem Tygodnia Biblijnego było zachęcenie młodzieży do częstego poznawania Księgi Życia i dzielenia się Słowem Bożym z innymi.

Zofia Szwiec/Nauczyciele bibliotekarze
21.05.2019

ZA NAMI DNI OTWARTE

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZS nr 1 w Hrubieszowie składają serdeczne podziękowania dyrektorom, nauczycielom, gimnazjalistom i uczniom klas VIII ze szkół w Dziekanowie, Kryłowie, Nieledwi, Trzeszczanach , Dąbrowie Masłomęckiej, Koble, Husynnem, Czerniczynie, Moniatyczach i Dołhobyczowie oraz Hrubieszowie ( Zespół Szkół Miejskich nr 1 i 3 i gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 2) za to, że przyjęli nasze zaproszenie i wzięli udział w Dniach Otwartych, które zorganizowaliśmy 14 i 15 maja.

Więcej/Mniej

Goście poznali warsztaty szkolne. Każda z grup zapoznała się z bazą dydaktyczną działów: gastronomicznego, budowlanego i samochodowego. Młodzież uczestniczyła też w warsztatach informatycznych prowadzonych przez uczniów klas technik informatyk. Nie zabrakło także pokazów chemicznych przygotowanych przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy rozwijają swoją wiedzę z chemii na poziomie rozszerzonym. Zaprezentowano wiele atrakcyjnych doświadczeń o tajemniczych nazwach: "chemiczny ogród", "kameleon" czy "burza w probówce". Zwiedzając bazę dydaktyczną szkoły, uczniowie mogli zapoznać się także z salą ćwiczeń siłowych. Nasi goście obejrzeli też część artystyczną przygotowaną przez młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą edukacyjną na rok 2019/2020 i mamy nadzieję, że wielu spośród ponad 300 uczniów, którzy odwiedzili naszą szkołę, znajdzie dla siebie interesujący kierunek i rozpocznie edukację w Technikum lub Szkole Branżowej I stopnia.

Zespół ds. Promocji Szkoły
20.05.2019

CERTYFIKAT, KTÓRY DAJE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Uczniowie naszej szkoły otrzymali certyfikaty VCC potwierdzające ukończenie kursu "Montowanie stolarki budowlanej".
Koszt szkolenia pokrywany był z środków unijnych w ramach projektu "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy".

Więcej/Mniej

Dokument potwierdzający kwalifikację oznacza, że jego właściciel posiada ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Ma także rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej.

Warto wspomnieć, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wprowadziło nowy zawód - montera stolarki budowlanej, który będą mogli w przyszłości wykonywać posiadacze certyfikatu.
Dzięki ukończonemu szkoleniu absolwenci naszej szkoły będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Gratulujemy!

Jacek Naja
14.05.2019

LICZYŁY SIĘ WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Za nami kolejna edycja "Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym".
9 maja jego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną, pokonać tor sprawnościowy i prawidłowo poruszać się rowerem uliczkami "miasteczka ruchu drogowego", a także zaprezentować umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Więcej/Mniej

Zwyciężyły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach (grupa 10-12 lat) oraz Szkoły Podstawowej w Uchaniach (grupa powyżej 13 lat).

10 maja podczas "Turnieju Motoryzacyjnego" rywalizowały ze sobą drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych. Zwyciężyła drużyna z naszego Technikum (Adrian Tański, Sebastian Jasina i Konrad Hawryluk).
Laureaci "Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" otrzymali puchary i dyplomy, a "Turnieju Motoryzacyjnego" nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.
Zwycięskie drużyny będą reprezentować powiat hrubieszowski w eliminacjach wojewódzkich "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym".

Zebrał: Daniel Buchowiecki/ Foto: Kamil Kazin
13.05.2019

PODRÓŻE PO AZJI - POMYSŁ NA ŻYCIE

25 kwietnia 2019 r. młodzież klas III TC, I TB uczestniczyła w spotkaniu w HDK zorganizowanym przez MBP w Hrubieszowie pt: "Mieć ciasto i zjeść ciastko, czyli jak żyć w zgodzie z własnymi marzeniami."

Więcej/Mniej

Karolina Suchecka z Hrubieszowa i Wojciech Ziółkowski z Janikowa opowiadali o swoich doświadczeniach z podróży po Azji. Prelegenci pokazywali zdjęcia z odwiedzanych miejsc między innymi: z Chin, Wietnamu, Kambodży i Sumatry zachęcając do podążania za własnymi marzeniami.

Nauczyciele bibliotekarze
11.05.2019

DEPRESJA - CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU

Jak rozpoznać osobę, która choruje na depresję? Jak jej pomóc, zanim będzie za późno? Między innymi na te i wiele innych pytań, uzyskali odpowiedzi uczestnicy spotkań z Dianą Czyrką-Wietrzyk, psychologiem, który w ostatnim czasie spotkał się z młodzieżą z klas: Ic, Itc i Itb.

Więcej/Mniej

Zajęcia, które wpisują się w szeroko pojętą profilaktykę zdrowia, pozwalają lepiej zrozumieć problem osób, które borykają się z groźną dla zdrowia i życia depresją, chociażby po to, by odpowiednio reagować na jej symptomy.
Szkolnym koordynatorem projektu "Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego w Chełmie" realizowanego przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzaty Prystupy była Monika Jabłońska - nasz szkolny pedagog.

Zebrał: Daniel Buchowiecki/Foto: Monika Jabłońska
10.05.2019

ZDROWYM BYĆ

4 kwietnia 2019 r. w naszej szkole, po raz kolejny, odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia, święta ustanowionego przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już w 1948 roku.

Więcej/Mniej

Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne współczesnego społeczeństwa i profilaktykę prozdrowotną. W tym roku szczególną uwagę poświęcono tematyce dotyczącej higieny ciała i umysłu, zdrowego odżywiania, profilaktyce zażywania dopalaczy, czerniaka skóry i zakażenia wirusem HCV. Tego dnia w naszej placówce przeprowadzono wiele akcji propagujących zdrowy styl życia. Nauczyciel wychowania fizycznego przygotował krótki apel i przeprowadził zajęcia sportowe dla uczniów. Odbyły się prelekcje i pogadanki przeprowadzone przez pedagoga i higienistkę szkolną. Młodzież miała możliwość uzyskania informacji na temat skutków niewłaściwego odżywiania i jego wpływu na organizm człowieka, poznała też metody zapobiegania zakażeniom wirusem HPV i zachorowaniem na czerniaka skóry. Ponadto uczniów naszej szkoły odwiedził pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Joanna Szymańska, która poruszyła z młodzieżą ważne tematy dotyczące skutków zażywania dopalaczy. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali tematyczne gazetki ścienne. A w bibliotece szkolnej odbyła się wystawa zbiorów literatury dotyczącej szeroko pojętego zdrowia.

Monika Jabłońska - pedagog szkolny
04.05.2019

Z LEKTURĄ "NA TY"

27 marca 2019r. w czytelni biblioteki rozstrzygnięto konkurs czytelniczy dotyczący znajomości treści lektur szkolnych, zorganizowany dla chętnych uczniów z klas II i III Technikum.

Więcej/Mniej

W kategorii klas II Technikum spośród piętnastu uczniów z klas: IITB, IITD, IITC, IITA wyłoniono czterech laureatów:
I miejsce - Katarzyna Kaczyńska z kl. II TB
II miejsce - Krzysztof Zinkiewicz z kl. II TD
III miejsce - Sandra Stankiewicz z kl. II TB, Adam Amerla z kl. II TD
Z klas trzecich tj.: III TD, III TB wzięło udział w konkursie dziewięciu uczniów. Zwycięzcami zostało również czterech uczniów:
I miejsce – Krzysztof Gałan z kl. III TD
II miejsce - Paweł Kanadys z kl. III TD
III miejsce- Dominika Krzaczkowska z kl. III TB, Aleksandra Terebus z kl.III TB
Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu pasji czytelniczych do literatury.

Nauczyciele bibliotekarze/ Nauczyciele poloniści
02.05.2019

DNI OTWARTE!

14 i 15 maja 2019 roku zapraszamy na "Dni Otwarte" Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. W programie między innymi:

Więcej/Mniej
 • Pokazy chemiczne
 • Zapoznanie z bazą warsztatów szkolnych i pokaz specjalistycznych pracowni
 • Prezentacja sali ćwiczeń siłowych
 • "Szkoła na wesoło" - program artystyczny

Zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjum wraz z nauczycielami i rodzicami, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualnie. Prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły - telefon: (84) 696-33-38 w celu potwierdzenia udziału - do dnia 10 maja 2019 roku.

Szkolnictwo zawodowe ma przyszłość! Wybierz nasze Technikum lub Szkołę branżową I stopnia!

Zespół ds. Promocji Szkoły
29.04.2019

"ZŁAP W ŻAGLE POMYŚLNE WIATRY..."

26 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Pożegnaliśmy 99 uczniów i słuchaczy czterech klas Technikum i Liceum dla Dorosłych.
Wielu z nich otrzymało dyplomy i nagrody za wysokie wyniki w nauce, aktywną działalność w agendach szkolnych oraz dobre wyniki osiągane w sporcie.

Więcej/Mniej

Oprócz części oficjalnej i życzeń złożonych przez Pana Marka Kozielewicza - Dyrektora szkoły oraz podziękowań dla wychowawców, przekazanych przez Panią Elżbietę Raczyńską - Przewodniczącą Zarządu Rady Rodziców, nie zabrakło także szczypty humoru, części artystycznej, którą przygotowali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Pozostaje nam powtórzyć słowa: "Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj..." (Mark Twain). Życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych. Mamy nadzieję, że wykorzystacie zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności, aby spełniać swoje marzenia i cele. Pięknego życia!

Społeczność szkolna
27.04.2019

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Informujemy, że z dniem 16 kwietnia (wtorek) zawieszamy akcję strajkową, pozostając jednak w przekonaniu, że problemy polskiego szkolnictwa nie zostały rozwiązane. Dziękujemy tym z Państwa, którzy nas wspierają i rozumieją nasze postulaty.
Od jutra wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.


15.04.2019

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens ludzkiego życia.
Pogody w sercu, spokoju i autentycznej radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób.
Obyśmy zawsze umieli z innymi dzielić się tym, co w nas najlepsze i dostrzegali najmniejsze dobro...

Społeczność Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
19.04.2019

PIĘKNA SPORTSMENKA MA SZANSĘ ZOSTAĆ MISS!

W nowym numerze Gazety Akademickiej "Skafander" informacja o konkursie ZOSTAŃ MISS SKAFANDRA. Swoją kandydaturę zgłosiła Kinga Kwiatkowska - uczennica naszej szkoły. Już niedługo będzie można na Nią głosować. Sprawdzajcie naszego Facebooka, a Kindze życzymy powodzenia!

Zebrał: Daniel Buchowiecki
16.04.2019

W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

3 kwietnia uczniowie naszej szkoły z klas IV tb, IV tc, IV td, III ta i I tc uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, aby wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych: robotycznym, fizycznym i chemicznym. Zwiedzali także wystawy stałe.

Więcej/Mniej

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach programu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego projekt "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie", który już od dwóch lat jest realizowany w naszej szkole.
W ramach projektu uczniowie biorą również udział w kursach kwalifikacyjnych oraz mają możliwość odbywania płatnych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach z różnych branży.

Jacek Naja
16.04.2019

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Święto mają zwrócić uwagę na dyskryminowanie, jakiego doświadczają osoby z autyzmem, a także ich najbliżsi.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą mieć różne nasilenie objawów, zależnie od osoby. Najczęściej autyzm manifestuje się m.in.: brakiem zainteresowania innymi osobami, echolalią (powtarzanie wcześniej usłyszanych słów). Autyzm wpływa na zmniejszenie umiejętności komunikowania z otoczeniem i kontaktowania z innymi oraz zawężenie zainteresowań dziecka.

Więcej/Mniej

W minimą środę uczniowie klasy II Tc (technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych) uczestniczyli w obchodach, które zorganizował Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy.

Emilia Tomaszewska - uczennica tejże klasy wraz z wychowawcą zaprezentowali część artystyczną, która w sugestywny sposób prezentowała sposób, w jaki postrzegają świat przez osoby z autyzmem.
Pani Monika Ścibak – Dyrektor OREW-u przedstawiła prezentację dotyczącą zagadnienia, a psycholog - Pani Ewelina Kawa przygotowała krótkie warsztaty na temat trudności percepcyjnych, jakich może doświadczać osoba z autyzmem. Uroczystość zakończył przemarsz i wypuszczenie niebieskich balonów.
W obchodach uczestniczyli: Pani Marta Majewska - Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Pan Andrzej Bogatko - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Paweł Walencik - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pani Halina Szpuga - Przewodnicząca PSONI - Koło w Werbkowicach oraz Pani Marta Piotrowska–Lackowska - Wiceprzewodnicząca PSONI - Koło w Werbkowicach, a także słuchacze kierunku terapia zajęciowa z Centrum Szkół Akademickich w Zamościu i terapeuci Warsztatu Terapii Zajęciowej, OREW-u wraz z wychowankami.

Daniel Buchowiecki
05.04.2019

HANDEL LUDŹMI

W poniedziałek, w naszej szkole gościliśmy siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi z Łabuń. Celem tej wizyty było ostrzeżenie i zwrócenie uwagi na problem współczesnego niewolnictwa wśród ludzi. Około 27 milionów ludzi całym świecie staje się ofiarami handlarzy, którzy traktują ich jak towar. W Polsce ginie bez śladu 15 tysięcy ludzi rocznie.

Więcej/Mniej

Siostra Ela, Teresa i Rosa z Kongo przedstawiły, w jaki sposób można się bronić przed handlem ludźmi. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie 12 klas.
Serdecznie dziękujemy siostrom za przybycie.

Zofia Szwiec
04.04.2019

WIEDZA PRZYDATNA ABSOLWENTOM

Pod koniec marca i na początku kwietnia 2019 r. uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniach z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. W ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odbyły się prelekcje na temat lokalnego rynku pracy, aktywnego zwalczania bezrobocia oraz zakładania działalności gospodarczej przy wsparciu ze środków dotacji celowej.

Więcej/Mniej

Młodzież została poinformowana o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej, poznała zasady rejestracji oraz wybrane usługi i instrumenty Urzędu Pracy.
Duże zainteresowanie młodzieży wzbudziło oferowane przez Urząd Pracy wsparcie dla osób przed 30 r. życia w postaci bonów.
Niezwykle ciekawa prelekcja wzbudziła żywe zainteresowanie młodzieży. Panie: Magdalena Załuska i Renata Koralewska, udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania uczestników. Obecni na spotkaniu maturzyści już dziś wiedzą, jak ubiegać się o kursy, szkolenia, staże, pożyczki, stypendium oraz środki na podjęcie własnej działalności gospodarcze.
Serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę na temat rynku pracy.

Monika Jabłońska
03.04.2019

(Z)MOTYWUJ SIĘ!

"Życie jest takie, jakim je sobie stworzysz - o motywatorach i motywacji w życiu" to temat spotkania warsztatowego zorganizowanego w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu - Filii w Hrubieszowie, w którym 20 marca uczestniczyli uczniowie II a.

Więcej/Mniej

Oprócz rozmowy o samej motywacji, nie zabrakło różnorodnych i ciekawych ćwiczeń, które sprzyjały refleksji na temat aspiracji życiowych młodych ludzi. Bardzo dziękujemy Joannie Raczyńskiej - nauczycielowi-bibliotekarzowi za tę pożyteczną lekcję.

Daniel Buchowiecki
02.04.2019

LEPIEJ WIDZIEĆ PRZYSZŁOŚĆ...

Ciekawą formę promocji kierunków kształcenia zaproponował Polski Instytut Kształcenia, którego przedstawiciele odwiedzili niedawno Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Tarnogórska szkoła policealna, która współpracuje z siecią salonów optycznych Doktor Marchewka, zaproponowała uczniom i słuchaczom klas maturalnych bezpłatnie sprawdzenie wzroku. Spotkanie koordynowała Monika Jabłońska - pedagog szkolny.

Więcej/Mniej

Daniel Buchowiecki
01.04.2019

LEKCJA BUDOWNICTWA I HISTORII W LUBLINIE

22 marca uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie udali się do Lublina celem zwiedzania Międzynarodowych Targów Budowlanych "LUBDOM", które odbywały się w Hali Targowej w Parku Ludowym.

Więcej/Mniej

Targi LUBDOM to najstarsza i największa tego typu impreza w tym regionie Polski. Skierowana jest do przedsiębiorców, handlowców, przedstawicieli firm z branży budowlanej, jak i do osób prywatnych, noszących się z zamiarem budowy, remontu lub kupna domu lub mieszkania.
Młodzież miała możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i wyrobami budowlanymi. Mogła także uzyskać porady i informacje od fachowców z różnych dziedzin.
Po zwiedzeniu targów budowlanych wycieczka przeniosła się do galerii handlowej Atrium Felicity, gdzie w kinie obejrzała film "Kurier" opowiadający historię działalności Jana Nowaka Jeziorańskiego podczas II wojny światowej.

W ramach wycieczki młodzież szkolna odwiedziła również Państwowe Muzeum na Majdanku, w którym zapoznała się z historią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Jacek Naja
28.03.2019

UDZIAŁ W "TARGACH EDUKACJI I PRACY" W HRUBIESZOWIE

22 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyły się "Targi Edukacji i Pracy". Ta cenna inicjatywa adresowana jest między innymi do młodzieży, która stoi przed wyborem szkoły średniej.

Więcej/Mniej

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentował również Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Zebrał: Daniel Buchowiecki/Foto: Malwina Filańska
27.03.2019

ROZRYWKA ZE SMAKIEM

W ramach obchodów "Dnia Przedsiębiorczości" grupa uczniów z klas: II tb i II tc, którzy kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, odwiedziła dwie hrubieszowskie restauracje. Młodzież miała okazję poznać nie tylko wyposażenie kuchni, ale także pokoje gościnne, sale bankietowe i kręgielnię.

Więcej/Mniej

Dziękujemy Paniom: Ewelinie Gębali i Jagodzie Kaszyryn, które reprezentowały "Restaurację & Hotel Gniecki" i Panu Januszowi Rezlerowi, współwłaścicielowi restauracji "Staropolska" za fachowe informacje dotyczące funkcjonowania firm.

Joanna Wawrzaszek
25.03.2019

ROZWIJAMY SIĘ DLA WAS!

Otrzymaliśmy wirtualną odznakę "Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły". Jest to znak, że szkoła: podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny, jest otwarta na uczniowskie inicjatywy, tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.

Redakcja
24.03.2019

(Z)MOTYWUJ SIĘ!

"Życie jest takie, jakim je sobie stworzysz - o motywatorach i motywacji w życiu" to temat spotkania warsztatowego zorganizowanego w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu - Filii w Hrubieszowie, w którym 20 marca uczestniczyli uczniowie II a. Oprócz rozmowy o samej motywacji, nie zabrakło różnorodnych i ciekawych ćwiczeń, które sprzyjały refleksji na temat aspiracji życiowych młodych ludzi. Bardzo dziękujemy Joannie Raczyńskiej - nauczycielowi-bibliotekarzowi za tę pożyteczną lekcję.

Daniel Buchowiecki
23.03.2019

BYLIŚMY NAJLEPSI!

15 marca w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Halowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce. Najlepsze wyniki w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobył Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Punktacja drużynowa "Szkoły Średnie":

 • ZS nr 1 w Hrubieszowie - 166 pkt
 • ZS w Horodle - 78 pkt
 • ZS nr 4 w Hrubieszowie - 70 pkt
 • ZS nr 3 w Hrubieszowie - 57 pkt
 • ZS nr 2 w Hrubieszowie - 21 pkt
Młodzi sportowcy rywalizowali w konkurencjach: 40 m, skok w dal z miejsca, skok wzwyż, 5 okrążeń, rzut piłką lekarską, sztafeta szwedzka.
Najwięcej emocji wzbudzała oczywiście sztafeta, w której uczestniczyło po 4 osoby z danej szkoły ( 2 dziewczęta i 2 chłopców). Każdy uczestnik musiał pokonać inny dystans.
Konkurencje: - 40m
 1. I miejsce - Natalia Frąckiewicz
 2. IV miejsce - Anna Gogół
 3. IV miejsce - Oleszczuk Robert
 4. VI miejsce - Zinkiewicz Przemysław
- skok w dal z miejsca
 1. II miejsce - Matysek Beata
 2. III miejsce - Kowalczuk Edyta
 3. III miejsce - Germański Jakub
 4. IV miejsce - Popek Dawid
- skok wzwyż
 1. II miejsce - Kozdrój Oliwia
 2. III miejsce - Tomaszewska Emilia
 3. I miejsce - Chmielewski Marek
 4. III miejsce - Szlachta Mateusz
- 5 okrążeń
 1. I miejsce - Oleszczuk Patrycja
 2. V miejsce - Staręga Karolina
 3. IV miejsce - Ipnar Oktawia
 4. III miejsce - Daciuk Dominik
 5. IV miejsce - Petrycki Piotr
- rzut piłką lekarską
 1. I miejsce - Ryczko Karolina
 2. II miejsce - Pożoga Monika
 3. I miejsce - Klimowicz Michał
 4. III miejsce - Dziadosz Kamil
- sztafeta szwedzka
 1. II miejsce - Petrycki P., Daciuk D., Kozdrój O. ,Frąckiewicz N.
Młodzieżą podczas zawodów opiekowali się: Katarzyna Skawińska i Leszek Tarnawski.

Opracowała: Katarzyna Skawińska
22.03.2019

SPOTKANIE Z SĘDZIĄ

18 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z sędzią II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Hrubieszowie – Panią Moniką Edytą Brzezińską-Ożóg. Celem spotkania było uzmysłowienie młodzieży odpowiedzialności karnej za popełnione czyny.

Więcej/Mniej

Podczas rozmowy z uczniami Pani Sędzia przestrzegała przed lekkomyślnością i brawurą. Uświadamiała, że czasami nieprzemyślane, początkowo niepozorne zachowania, mogą mieć ogromne konsekwencje prawne na resztę życia. Omówiła zagadnienia związane z rozbojem, demoralizacją i cyberprzemocą oraz odpowiedzialnością karną za posiadanie i rozprowadzanie substancji psychoaktywnych czy prowadzeniem pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień.
Pani Sędzia zachęcała uczniów do rozmów z dorosłymi i dzieleniem się swoimi problemami w sytuacjach trudnych.

Monika Jabłońska
21.03.2019

POLICJA OSTRZEGA

Podczas cyklicznych spotkań z młodzieżą hrubieszowscy policjanci mówią o zgubnych skutkach zdrowotnych i prawnych zażywania narkotyków i dopalaczy. Przedstawiają także konsekwencje prawne popełnianych wykroczeń i przestępstw, w myśl zasady, że lepiej zapobiegać...
Spotkanie zorganizowała Monika Jabłońska - pedagog szkolny.

Zebrał: Daniel Buchowiecki/ Foto: Monika Jabłońska
21.03.2019

JUŻ WKRÓTCE KONKURS POLONISTYCZNY!

Młodzież naszej szkoły zapraszamy do udziału w V edycji Szkolnego Konkursu Polonistycznego "OD POZYTYWIZMU DO MŁODEJ POLSKI". Szczegóły w regulaminie.

Organizatorzy/Foto: Kadr z filmu 'Lalka" w reż. J.W. Hasa
20.03.2019

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO...

7 marca uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wzięli udział w spotkaniu "Bezpieczna praca na wysokości, wypadki przy pracy", które prowadził inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Zamościu - Dariusz Pudło. Podczas prelekcji, oprócz zapoznania się z podstawowymi przepisami bhp pracy na wysokości, uczniowie obejrzeli przykłady wypadków przy pracy, zdarzające się na terenie Zamojszczyzny. Młodzi poznali także ich przyczyny.

Więcej/Mniej

Mamy nadzieję, że podjęte działania profilaktyczne pozwolą młodzieży w przyszłej pracy zawodowej właściwie rozpoznawać czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, oceniać ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oraz odpowiednio dobierać środki ochrony indywidualnej.
Panu inspektorowi dziękujemy za poświęcony czas i pouczające spotkanie.

Jacek Naja
07.03.2019

DZIEŃ KOBIET

"Kobieta jest niedzielą, mężczyzna – dniem powszednim" (Peter Hille)

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom życzymy spełnienia najskrytszych marzeń, zadowolenia z siebie, dużo optymizmu i powodów do radości. Niech każdy kolejny dzień będzie Waszym świętem.

Redakcja
08.03.2019

NOWY "SKAFANDER" DO POCZYTANIA!

Już jest nowy numer numer "Skafandra". Znajdziecie w nim m.in.: informacje dotyczące konkursu na najpiękniejszą uczennicę szkoły ponadgimnazjalnej oraz coś z naszej szkoły.
Poniżej podajemy link do e-wydania gazety:
SKAFANDER

Organizatorzy wyjazdu
07.03.2019

PROJEKTOWALI CZĘŚCI MASZYN

7 lutego uczniowie naszej szkoły z klas III Ta i III Td brali udział w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Lubelskiej. Zajęcia były podzielone na dwa bloki. W pierwszym uczniowie zapoznali się z możliwościami programu wspomagającego projektowanie części maszyn "Inventor Autodesk". Jest to program, który zapewnia profesjonalne rozwiązania inżynieryjne 3D dla projektowania mechanicznego, symulacji, tworzenie narzędzi i komunikacji projektowej, pomagające tworzyć w krótkim czasie zaawansowane projekty. Wykład prowadził dr inż. Sylwester Korga.

Więcej/Mniej

W drugiej części zajęć uczniowie, wykorzystując ten program, samodzielnie projektowali proste części maszyn. Wyjazd został zorganizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i realizacji projektu "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie".

Organizatorzy wyjazdu
07.03.2019

GRATULUJEMY MATEUSZOWI!

Podczas Piłkarskiej Gali Zamojszczyzny, której współorganizatorem był Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej ogłoszono wyniki 19. Plebiscytu Piłkarskiego "Kroniki Tygodnia". Nasz uczeń - Mateusz Oleszczuk, który jest też piłkarzem Unii Hrubieszów zwyciężył w kategorii "ODKRYCIE ROKU". Gratulacje!

Zebrał: DB/Foto: "Kronika Tygodnia"
28.02.2019

STYPENDYSTKI Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE

Zgodnie z wolą śp. Pani Marii Stary-Rożańskiej, która była córką Zdzisława Starego, jednego z dyrektorów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie w latach 1936-1944, najzdolniejsi uczniowie naszej szkoły, co semestr, otrzymują jednorazowe stypendium.

Więcej/Mniej

Po pierwszym semestrze trwającego roku szkolnego otrzymały je: Natalia Usowska - uczennica II Tc technikum, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i Kinga Kwiatkowska - uczennica klasy III b Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcąca się w zawodzie kucharz.
Komisja, zgodnie z regulaminem, bierze pod uwagę wyniki w nauce, frekwencję ocenę z zachowania i sukcesy w różnego rodzaju konkursach.
Natalia Usowska uzyskała wysoką średnią ocen - 4.85, wzorowe zachowanie, a dodatkowo zostało nagrodzona w Powiatowym Konkursie Poetyckim "Magia Słowa" organizowanym przez Gminną Biblioteką Publiczną w Werbkowicach. Kinga Kwiatkowska oprócz dobrej średniej ocen - 4.22, bardzo dobrej oceny z zachowania, ma na swoim koncie również IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek - Mrocza - Ozd - Węgry i II miejsce (drużynowo) w Turnieju Nadziei Olimpijskich.
To bardzo zdolne, pracowite, kulturalne uczennice, które cieszą się sympatią wśród rówieśników i nauczycieli. Cieszymy się, że zostały docenione – zgodnie twierdzą Ich wychowawcy: Magdalena Jędruszczak i Daniel Buchowiecki.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Daniel Buchowiecki/Foto: Archiwum prywatne uczennic
16.02.2019

WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ

5 lutego uczniowie naszej szkoły z klas Ib, IIb i IIIb brali udział w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Lubelskiej. Zajęcia były podzielone na dwa bloki. Pierwszy - "CAD - komputerowe wspomaganie projektowania w budownictwie. BIM - Buliding Information Modeling", drugi - "Zapoznanie z techniką wykonywania pomiarów kamerą termowizyjną". W trakcie tych zajęć uczniowie wysłuchali wykładu na temat metod nowoczesnego projektowania oraz wykonywali ćwiczenia na sali laboratoryjnej.

Więcej/Mniej

Wyjazd został zorganizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i realizacji projektu "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie ofert edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie”.

Jacek Naja
15.02.2019

CHEMIA BUDOWLANA W PRAKTYCE

4 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu "Porady Atlas & Jurga. Chemia budowlana - nowości" zorganizowanym przez Market Mrówka PSB w ramach "Poniedziałkowych Porad Mrówki".

Więcej/Mniej

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II B kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Młodzież miała możliwość sprawdzenia w praktyce materiałów impregnujących, gruntujących, hydroizolacji i zapraw klejowych oferowanych przez obu producentów. Uczniowie dowiedzieli się także, jak prawidłowo wykonać hydroizolację w pomieszczeniach mokrych - np. łazienkach. Na koniec szkolenia organizatorzy przekazali uczestnikom próbki produktów oraz materiały reklamowe.

Jacek Naja
14.02.2019

POMÓŻMY ANGELICE!

29.04.2018 r. Angelika Zińkiewicz urodziła córeczkę Olę. W wyniku powikłań poporodowych 03.05.2018 r. została operowana w PSK nr 4 w Lublinie. Rozpoznanie - spontaniczny krwiak śródmózgowy lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego.

Od 27.06.2018 r. Angelika przebywa w fundacji Światło w Toruniu, gdzie jest rehabilitowana.
Jej stan ogólny jest ciężki, ma czterokończynowy niedowład, jest karmiona PEG.

Więcej/Mniej

Chora wymaga ciągłej opieki leczniczo-pielęgnacyjnej. Koszty leczenia i rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego w imieniu rodziny prosimy o nawet najdrobniejszą pomoc finansową.
Pieniążki można wpłacać na numer konta:
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943 w tytule wpisując: dla Angelika Zińkiewicz.

Jeśli chcą Państwo przekazać swój 1 % podatku Angelice, wystarczy podać numer KRS 0000183283, a w miejscu "Cel szczegółowy 1%" wpisać: Angelika Zińkiewicz.
Prosimy o pomoc!

ZS nr 1 w Hrubieszowie, Rodzina Angeliki
02.01.2019

WSPÓŁPRACUJEMY Z WOJSKIEM

30 stycznia w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyło się spotkanie młodzieży klas technikum i Szkoły Branżowej I stopnia z przedstawicielem 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego mł. chor. Sławomirem Jędruszczakiem z sekcji personalnej.
Celem spotkania było zapoznanie i przybliżenie uczniom kampanii "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" promującej różne formy pełnienia służby wojskowej i zachęcającej do wstąpienia w szeregi armii organizowanej pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej/Mniej

Prelegent przedstawił aktualne formy pełnienia czynnej służby wojskowej, zapoznał również zebranych z podstawowymi kryteriami, które musi spełnić potencjalny kandydat do służby wojskowej. Ponadto omówił system szkolnictwa wojskowego, sposób rekrutacji na uczelnie wojskowe, a także przedstawił podstawowe uprawnienia i przywileje, na jakie można liczyć, wykonując zawód żołnierza.
Na zakończenie spotkania nasz gość zachęcał zgromadzoną młodzież, aby w niedalekiej przyszłości związała swoje życiowe plany z wojskiem i 2. Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym.

Info: Organizatorzy/Foto: Kinga Kwiatkowska
03.02.2019

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE FERII

W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem zimowym, strażacy z hrubieszowskiej komendy spotkali się z uczniami klas pierwszych naszej szkoły, aby opowiedzieć o zagrożeniach, jakie wiążą się z tym czasem.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od nas i właściwego zachowania.

Info: Daniel Buchowiecki/ Foto: Adrian Tarczuk
01.02.2019

CO STUDIOWAĆ?

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zaprezentowała bogatą ofertę kształcenia podczas Dni Otwartych, w których 30 stycznia uczestniczyli uczniowie IV klas Technikum (Technik pojazdów samochodowych i Technik informatyk) wraz z opiekunami: Anetą Dąbrowską, Joanną Kornicką, Zygmuntem Ryszkiewiczem i Robertem Pokrywką.

Więcej/Mniej

Młodzież miała okazję poznać szerokie zastosowanie ultranowoczesnej kamery termowizyjnej, uczestniczyła też w pokazie możliwości nowoczesnych samochodowych instalacji gazowych LPG. Wykładowcy zaprezentowali także działanie skanera 3D oraz najnowszych technologicznie drukarek 3D do metali (technologia DMLS).
Być może wśród grupy młodzieży znajdują się przyszli studenci, którzy będą kontynuować naukę właśnie tam.

Aneta Dąbrowska
31.01.2019

MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

24 stycznia w naszej szkole rozpoczął się kurs kwalifikacyjny "Monter stolarki budowlanej". Uczestniczy w nim łącznie 25 uczniów, którzy uczęszczają do Branżowej szkoły I stopnia, kształcąc się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Więcej/Mniej

Koszt szkolenia pokrywany jest z środków unijnych w ramach realizacji projektu "Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy".

Osoba legitymująca się tą kwalifikacją posiada ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Posiada także rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej.

Ukończenie kursu przygotowującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Montowanie stolarki budowlanej” pozwala uzyskać certyfikat VCC.
Daje też profesjonale przygotowanie do przyszłej pracy i realną możliwość zatrudnienia w branży budowlanej.

Jacek Naja
30.01.2019

JESTEŚMY KOMPETENTNI I NOWOCZEŚNI!

W ramach realizacji projektu udaje się nam zorganizować płatne staże i praktyki zawodowe dla naszych uczniów w okresie wakacji. Podwyższamy także kwalifikacje zawodowe młodzieży poprzez organizację wielu kursów (m.in.: kurs operatora wózka widłowego, spawacza metodą MIG 135, kurs obsługi kas fiskalnych, montażu rusztowań, kurs diagnostyki układów). Dodatkowo nasi kursanci otrzymali podręczniki do każdego kursu i ubrania robocze.

Więcej/Mniej

Wyposażyliśmy także część pracowni zawodowych w telewizory 50’ i 55', komputery przenośne i stacjonarne, zakupiliśmy kolejny samochód do nauki jazdy, doposażamy także pracownie gastronomiczne i spawalnię.
Wszystko to stało się możliwe dzięki projektowi "Kompetentni na rynku pracy – dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie", który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Biuro Projektowe/Zespół ds. Promocji Szkoły
25.01.2019

UDZIAŁ W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH

12 stycznia 2019 roku uczniowie: Szymon Kopera, Jakub Mazur, Szymon Góral i Jakub Ostasz reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XLVIII edycji Turnieju Budowlanego "Złota kielnia", które odbyły się w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie. Uczniowie startowali w kwalifikacjach: montaż systemów suchej zabudowy oraz wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych uzyskując następujące wyniki, które publikowane są w skali całego kraju:

Więcej/Mniej


Szymon Kopera – 7 wynik, Jakub Mazur – 23 wynik w kwalifikacji wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych, natomiast Jakub Ostasz – 29 wynik, a Szymon Góral – wynik 52 w kwalifikacji montaż systemów suchej zabudowy.

Warto wspomnieć, że Szymonowi Koperze zabrakło tylko jednego punktu, aby awansować do finału centralnego turnieju, który odbędzie się w dniach 13-15 lutego w Poznaniu. Wszyscy uczniowie, kształcąc się w naszej szkole, zdobywają kwalifikacje w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Gratulujemy startu i życzymy dalszych sukcesów!

Jacek Naja
17.01.2019

GRATULUJEMY KAROLINIE!

11 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XXIII "Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności".
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali:
Karolina Maciejewska oraz Beniamin Błocian - uczniowie klas: IV tb i III tb kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Więcej/Mniej

Głównym tematem tegorocznej edycji były "Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu".
Celem olimpiady było m.in.: upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.
Bogaty program olimpiady obejmował m.in.: spotkanie z dr inż. Agnieszką Malik - pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i przedstawicielką Komisji Okręgowej oraz mgr Urszulą Gralewską - starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Lublinie, wykład „Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli o wpływie żywienia na zdrowie” dr hab. Pawła Glibowskiego - prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz wykład "Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka" prof. dr hab. Józefa Korczaka - zastępcy przewodniczącego Komitetu Głównego "Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności". Wśród blisko 100 uczestników z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego nasza uczennica Karolina Maciejewska zajęła 12 miejsce! Serdecznie gratulujemy!

Magdalena Jędruszczak
12.01.2019

TECHNIKUM Z PERSPEKTYWĄ!

Znany portal edukacyjny "Perspektywy" opublikował ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Technikum Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uplasowało się na 49 miejscu, jeśli chodzi o lubelskie technika.

Więcej/Mniej

"Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową" - czytamy na stronie internetowej organizatora
technika.perspektywy.pl

Warto dodać, że uczeń technikum, oprócz nauki przedmiotów ogólnokształcących, uczy się także przedmiotów związanych z zawodem, który wybrał. Uczestniczy także w zajęciach praktycznych. Wysiłek wydaje się opłacalny, pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, oferując dobre warunki zatrudnienia.
Przypomnijmy, że absolwent technikum, oprócz wykształcenia średniego, ma szansę zdobyć kwalifikacje zawodowe i zdać egzamin maturalny, który pozwala kontynuować naukę na studiach.

Zespół ds. Promocji Szkoły
12.01.2019

PONIEDZIAŁEK W MRÓWCE

7 stycznia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Market Mrówka PSB w ramach "Poniedziałkowych Porad Mrówki".

Więcej/Mniej

W zajęciach "Porady Dekora i Classen. Łatwe sposoby na dekorację i wykańczanie podłogi" uczestniczyli uczniowie klasy II B kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Mieli oni możliwość sprawdzenia w praktyce materiałów oferowanych przez producenta. Na koniec szkolenia organizatorzy przekazali uczestnikom próbki produktów oraz materiały reklamowe.

Jacek Naja
11.01.2019

ETAP SZKOLNY TURNIEJU BUDOWLANEGO

Za nami eliminacje szkolne Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia". Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: montaż systemów suchej zabudowy kwalifikacja oraz wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych. Do turnieju przystąpili uczniowie zdobywający w szkole zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w liczbie:

Więcej/Mniej

 • - 14 uczniów z klasy II b – montaż systemów suchej zabudowy,
 • - 17 uczniów z klas III b – wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań z zakresu wiedzy zawodowej teoretycznej.
WYNIKI:
 1. I. Montaż systemów suchej zabudowy - kwalifikacja B.05:
  1. 1. Jakub Ostasz
  2. 2. Szymon Góral
  3. 3. Paweł Wroński
 2. II. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych - B.07:
  1. 1. Szymon Kopera
  2. 2. Jakub Mazur
  3. 3. Mateusz Bak
Laureaci eliminacji szkolnych otrzymali pamiątkowe nagrody ufundowane przez sklep Mrówka PSB Hrubieszów, za co gorąco dziękujemy oraz dyplomy. Uczniowie będą reprezentowali szkołę w eliminacjach okręgowych w Zespole Szkół Budowlanych Lublinie, które odbędą się 12 stycznia 2019 roku.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Jacek Naja
11.01.2019

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I WYPOCZYNEK - WSPOMINAMY PRAKTYKI W GRECJI

Nauka zawodu za granicą połączona z aktywnym wypoczynkiem i do tego "kieszonkowe" dla każdego ucznia? Czy to możliwe? Oczywiście, że tak. Potwierdziły to wyjazdy uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy uczestniczyli w praktykach w Grecji, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenie zawodowe i poznając kulturę kraju.

Więcej/Mniej
Trzy udane wyjazdy do Grecji

Pierwszy z wyjazdów trwał od 21 kwietnia do 16 maja 2017 roku. Uczestniczyła w nim grupa reprezentująca branżę gastronomiczną, kształcąca się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner i kucharz. Młodzież zapoznawała się z obowiązkami na różnych stanowiskach pracy, zarówno w hotelu, jak i restauracji. Miała też okazję pracować przy obsłudze dwóch imprez okolicznościowych, które odbyły się w tym czasie w restauracji hotelowej.

Drugi wyjazd trwał od 9 do 29 października 2017 roku. Uczestniczyła w nim młodzież kształcąca się w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Uczniowie klasy technik pojazdów samochodowych, zgodnie ze swoim zawodem, uczestniczyli w zajęciach praktycznych w serwisach: Citroena, Peugeota i Toyoty.
Jako praktykanci uczyli się m.in.: diagnostyki komputerowej, mechaniki pojazdów samochodowych oraz naprawy i sporządzania kosztorysów usług.

Młodzi informatycy, podczas odbywania praktyk, brali udział w zajęciach, których celem było pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu: programowania w językach HTML i CSS, projektowania stron internetowych, instalowania oprogramowania oraz sterowników czy też instalowania i administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi.

Trzeci z wyjazdów trwał od 24 kwietnia do 14 maja 2018 roku. Uczestniczyli w nim uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież zrealizowała praktyki w czterogwiazdkowym hotelu Poseidon Palace w Leptokarii, pracując na kuchni i sali konsumenckiej.
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z różnymi technikami sporządzania potraw, zasadami dotyczącymi obsługi konsumenta w hotelu, a także obyczajami kuchni greckiej.
Uczniowie mieli też okazję poznać typową, restauracyjną kuchnię i bardzo nowoczesny sprzęt. Odwiedzili także tłocznię oliwy i greckie winnice, dzięki czemu mieli możliwość zapoznania się z procesem tworzenia oliwy i produkcji wina. Młodzież mogła też, w sytuacjach praktycznych, podnosić umiejętności związane z posługiwaniem się językami obcymi, co jest niezwykle istotne w efektywnej współpracy.

A po pracy relaks...

Pobyt w Grecji to nie tylko zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego, nawiązywania kontaktów, ale i odpoczynek w urokliwym miejscu. Grecja to przecież kolebka kultury, kraj pięknych plaż i kulinarnych przysmaków. Podczas pobytu młodzi ludzie poznali jego historię, kulturę i atrakcje turystyczne, wśród nich znalazły się m.in.: Litohoro, w którym znajduje się Park Narodowy, wpisany na listę światowego dziedzictwa Unesco, Palios Pantelejmonas wraz z zabytkowymi ruinami średniowiecznego zamku, greckie Meteory, czyli jeden z największych i najważniejszych kompleksów klasztorów w Grecji, piękna wyspa Skiathos czy Thessaloniki. Widoki i wrażenia bezcenne.

ERASMUS +, czyli tylko plusy...

Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o nowe metody i techniki pracy. Sprawdzili także swoje zdolności dostosowania się do nowego otoczenia, poprzez pracę w zupełnie obcym, międzynarodowym środowisku, z daleka od znanej im rzeczywistości, co pozytywnie wpłynęło na na kształtowanie zdolności miękkich, takich jak elastyczność czy umiejętność efektywnej komunikacji.

Udział w projekcie wzbogacił warsztat pracy i doświadczenie uczestników, w rezultacie czego stali się oni bardziej atrakcyjni na lokalnym, regionalnym, a nawet europejskim rynku pracy. Wzrosła ich pewność siebie oraz chęć inwestowania w rozwój kariery zawodowej. Wzrosła też ich wiedza z zakresu edukacji międzykulturowej, rozwinęli tym samym pożądane postawy społeczne, oparte na tolerancji i szacunku.

Dzięki uczestnictwie w praktykach zawodowych w Grecji nasza młodzież nauczyła się odpowiedzialności i szacunku do pracy, która wymaga dużej odpowiedzialności i dokładności.

Udział w projekcie potwierdza, że szkoła, która znajduje się na wschodnich krańcach Unii Europejskiej, potrafi prężnie działać na europejskim rynku edukacyjnym, wprowadzając najnowsze metody i technologie kształcenia zawodowego, a jako rzetelna i godna zaufania placówka otrzymuje dofinansowanie.

Praktyki zawodowe w Grecji zorganizowano w ramach projektu ERASMUS + "Staże zagraniczne dla szkół zawodowych i techników metodą rozwoju regionu".

Info i foto: ZS nr 1 w Hrubieszowie
08.01.2019

ADAM AMERLA - NASZ STYPENDYSTA

Adam Amerla - uczeń II klasy naszego Technikum (technik informatyk, klasa II Td), jest jednym z tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Jego średnia ocen za rok szkolny 2017/2018 wyniosła 5.05.

Więcej/Mniej


- Najwyższa średnia w szkole. Jak osiągnąłeś ten sukces?
Osiągnąłem to przede wszystkim dzięki ciężkiej i systematycznej pracy. Nie mogę również zapomnieć o wkładzie wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do mojego sukcesu, wspierając mnie i umożliwiając rozwijanie moich zdolności oraz zainteresowań.

- Jakie przedmioty lubisz, a jakie nieco mniej?
Od zawsze należę do grona osób, które mają tzw. "umysł ścisły", dlatego też moimi ulubionymi przedmiotami są matematyka i informatyka. Niektórzy mówią, że są to przedmioty trudne, jednak mi nie sprawiają one większych problemów, nauka ich sprawia mi satysfakcję, gdyż wiem, że wiedzę zaczerpniętą z tych lekcji na pewno wykorzystam w przyszłości.
Moimi mniej lubianymi przedmiotami są te humanistyczne, pomimo, że mam z nich całkiem niezłe oceny, to nie dają mi takiego poczucia zadowolenia, nauka ich jest dla mnie większym obciążeniem.

- Czy z zawodem, który wybrałeś, łączysz swoją przyszłość?
Oczywiście, już dawno głęboko przemyślałem swoją decyzję odnośnie tego, co chcę robić w przyszłości, dlatego też podjąłem naukę w technikum. W końcu najlepiej pracować w dziedzinie, która sprawia nam przyjemność.

- Za co lubisz swoją szkołę?
Przede wszystkim za to, że poznałem w niej ludzi o podobnych zainteresowaniach, dzięki czemu mogę dzielić się opiniami na dane tematy, jak i wymieniać się swoim doświadczeniem, które jest bardzo potrzebne, szczególnie w branży informatycznej. Bardzo mi się także podoba zaangażowanie kadry pedagogicznej w poszerzanie umiejętności uczniów np.: poprzez organizację dodatkowych kursów itd.

- Twoja największa pasja?
Moją największą pasją jest elektronika. Od małego miałem lutownicę w ręce. Fascynuję się budową wszelkich urządzeń elektronicznych, dowiaduję się, w jaki sposób funkcjonują oraz jak są zbudowane. Znajomość newralgicznych podzespołów urządzeń pozwala mi na ewentualną diagnozę i naprawę usterek. Traktuję to jako hobby, ale czasem ta wiedza bywa naprawdę przydatna, od czasu do czasu można nawet zarobić parę groszy. Drugą z moich pasji jest motoryzacja, której nierozłączną częścią, jakby nie patrzeć, jest również elektronika.
Pasje stanowią dla mnie odskocznię od wszystkich problemów, pozwalają mi chociaż na chwilę o nich zapomnieć.

- Jeśli to nie sekret, na co przeznaczasz swoje stypendium?
Pierwszą część swojego stypendium z racji tego, że niedawno zdałem egzamin na prawo jazdy przeznaczyłem na doinwestowanie swoich pierwszych "czterech kółek". Co zrobię z drugą częścią? Zobaczymy...

- Po ukończeniu naszej szkoły zamierzasz studiować informatykę?
Takie mam plany.

- Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość za 10 lat? Bardzo chciałbym być wtedy informatykiem zarządzającym rozległą siecią komputerową oraz badającym przepływ danych. Choć kto wie, może lepszym pomysłem będzie założenie własnej działalności w branży...
- Zatem życzę, aby te plany się spełniły!

Z Adamem Amerlą rozmawiał D. Buchowiecki
Foto: Archiwum prywatne
02.01.2019

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE ZNOWU POMAGAJĄ

"Kolorowe pomaganie" to hasło projektu, którego celem było pozyskanie materiałów papierniczych dla polskiej świetlicy na Ukrainie. Uczniowie klasy IC, IV TA i III LO dla Dorosłych zachęceni przez wychowawców otworzyli swoje serca i przyłączyli się do inicjatywy, dzięki której świat nabierze barw.

Więcej/Mniej

Zorganizowana przez młodzież zbiórka zaowocowała pokaźnym zapasem zeszytów, bloków rysunkowych, kredek, flamastrów, farb, długopisów i innych artykułów niezbędnych do zajęć plastycznych organizowanych przy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Łucku.
Dar serca został przekazany 27 grudnia do Biblioteki Miejskiej w Hrubieszowie - pośredniczącej w akcji.
Po raz kolejny okazało się, że lubimy dzielić się dobrem. Zachęcamy do tego, by w codzienności dostrzegać drugiego człowieka.

Uczniowie i wychowawcy
02.01.2019

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, naszym uczniom i absolwentom oraz Ich rodzinom, a także sympatykom tejże strony życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji planów zawodowych i osobistych oraz wielu powodów do uśmiechu w całym 2019 roku.
Pozdrawiamy serdecznie!

Redakcja
23.12.2018

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Kulminacyjnym momentem Betlejemskiego Zlotu była Msza Święta w Svicie, podczas której słowaccy skauci przekazali Światło harcerkom i harcerzom z ZHP. Stali się oni teraz strażnikami Światła, które będą nieść do wszystkich tych, którzy chcą przyjąć je do swojego domu. Podczas uroczystej Mszy Świętej, która rozpoczęła się o 9:00 w Svicie, słowaccy skauci przekazali na ręce hm. Anny Nowosad Naczelniczki ZHP Światło, które przywędrowało do nich z Austrii.

Więcej/Mniej

Po Mszy Świętej hm. Anna Nowosad - Naczelniczka ZHP oraz hm. Jacek Kaflowski - Wiceprzewodniczący ZHP uroczyście przekazali Światło delegacjom chorągwianym oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w Mszy Świętej.
Rozpoczęła się wielka sztafeta Światła. Od dziś harcerki i harcerze w całej Polsce będę nieść Światło wraz z jego przesłaniem. Będą pokazywać, że to "Światło, które łączy".
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.

Mikołaj Papierz (uczeń II Td - technik informatyk)
22.12.2018

OBY DOBRO ZAWSZE BYŁO GÓRĄ...

Świat w którym żyjemy daje człowiekowi możliwość rozwoju i czynienia dobra. Niestety, zło też ma się w nim ciągle całkiem dobrze...
Narzekamy na czasy i wszechobecne zło, zawiść, całkiem niepotrzebną złość, konsumpcjonizm, korupcję, tymczasem ciągle jeszcze wiele zależy od człowieka...

Więcej/Mniej

Świat w którym żyjemy daje człowiekowi możliwość rozwoju i czynienia dobra. Niestety, zło też ma się w nim ciągle całkiem dobrze...
Narzekamy na czasy i wszechobecne zło, zawiść, całkiem niepotrzebną złość, konsumpcjonizm, korupcję, tymczasem ciągle jeszcze wiele zależy od człowieka...
O odwiecznej walce dwóch sił opowiadały szkolne jasełka, które 20 grudnia zaprezentowano społeczności szkolnej. Wystąpili w nich:
Narrator - Aleksandra Skwarek
Archanioł Michał - Emilia Koz
ak Archanioł Gabriel - Wiktoria Bak
Diabeł Rokita - Edyta Berbeć
Herod - Patryk Nowak
Król Baltazar - Paweł Nowakowski
(klasa IV Ta)
Pasterze - Grzegorz Lisowski i Łukasz Jasina
Dresiarze - Patryk Pyrz i Mateusz Adamowicz
Mędrzec - Krystian Koza
(klasa IV Ta)
Maryja - Kinga Kwiatkowska
Józef - Bartłomiej Bałbustyn
(klasa III b)
Śmierć - Karolina Wiśniewska (klasa III Tc)
Diabeł - Emilia Tomaszewska (klasa II Tc)
Król Melchior - Mikołaj Papierz (klasa II Td)
Król Kacper - Sebastian Jasina (klasa II Ta)

Oprawa techniczna - Krzysztof Zinkiewicz (klasa II Td), Kamil Wiejak, Norbert Sobczuk i Jan Pańko (klasa III Td) pod opieką Jacka Wieleby
Dekorację przygotowały - Dorota Bartko, Joanna Błaszczuk, Anna Sioma-Krempla i Zofia Szwiec
Reżyseria - Zofia Szwiec.

Tekst i foto: Zofia Szwiec/Daniel Buchowiecki
21.12.2018

BO KAŻDY UCZEŃ JEST ARTYSTĄ...

"Celem naszego projektu jest rozbudzanie i rozwijanie talentów literackich i plastycznych uczniów naszego Technikum i Szkoły branżowej I stopnia oraz osób z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy, aby powstał tomik poezji wzbogacony o zdjęcia, rysunki i grafiki uczestników. Wspólne, artystyczne działanie byłoby ciekawą inicjatywą pozwalającą uwierzyć młodym ludziom we własne możliwości i zintegrować społeczność (...)".

Więcej/Mniej

Czekamy na wyniki, które już niedługo zostaną ogłoszone przez organizatora konkursu - Nową Erę.

projektzklasa.pl

Redakcja
21.12.2018

FINAŁ KONKURSU UMCS "WYKREUJ WŁASNĄ NIEPODLEGŁĄ"

14 grudnia 2018 roku w w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka" obchodzony był jubileusz 10-lecia Koła Metodologicznego Historyków UMCS w Lublinie, którym opiekuje się dr Ewa Solska. W ramach uroczystości przedstawiano szereg inicjatyw, które realizuje lub realizowała ta aktywna grupa. Wśród nich m.in.: Rajd po Lubelszczyźnie Nieznanej, geoskrzynki - historyczne skrzynki miasta.

Więcej/Mniej

Były także rozmowy na temat portalu ohistorie.eu, a Andrzej Dąbrowski i Patryk Płokita zaprezentowali projekt historyczno - muzyczny "Based On A True Story". Wręczono również nagrody i wyróżnienia w konkursie "Niepodległa. Wykreuj własną Niepodległą". Jedno z nich zdobyła uczennica II Tc - Emilia Tomaszewska, której serdecznie gratulujemy!

Zebrał: Daniel Buchowiecki/ Foto: DB/UMCS
21.12.2018

FINAŁ KONKURSU "BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ"

17 grudnia odbył się finał szkolnego konkursu historycznego "Bohaterowie Niepodległej". W tym dniu laureaci i uczestnicy konkursu odebrali dyplomy i cenne nagrody. Prace konkursowe przedstawiające opracowania graficzne i biograficzne bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów, zaprezentowano na wystawie w bibliotece szkolnej. Konkurs ten został przygotowany w celu upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mogli pogłębić wiedzę historyczną o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, kształtować swój patriotyzm, a także budować tożsamość współczesnego Polaka w oparciu o wzorce z przeszłości.

Więcej/Mniej

Jury w składzie: Barbara Pilarczyk, Zofia Chmarzyńska, Anna Juszczuk, Krzysztof Borys, Dorota Bartko, Monika Jabłońska, Joanna Błaszczuk wyłoniło pięciu laureatów konkursu:

 • I miejsce zajął uczeń z klasy I Ta - Michał Adamiak
 • II miejsce zajął uczeń klasy III Tc - Michał Lewicki
 • III miejsce zajęła uczennica klasy III b - Katarzyna Dylęda
 • Wyróżnienia otrzymały: uczennica klasy IV Tc - Justyna Sikora i II Tb - Faustyna Stadnicka.

Organizatorzy: Monika Jabłońska/ Joanna Błaszczuk
21.12.2018

MŁODZI MŁODYM

Aby nieco umilić ten nadchodzący, świąteczny czas młodzieży z zamojskiego Domu Dziecka, uczniowie II Tc i III b hrubieszowskiego Zespołu Szkół nr 1 przekazali jej skromne upominki.

Więcej/Mniej


Reprezentanci obu klas, dziękują dyrekcji ośrodka i wychowawcom za bardzo życzliwe przyjęcie.
Życzymy zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia!

Uczniowie i wychowawcy
20.12.2018

TRADYCJA, KTÓRA CIESZY I INTEGRUJE

Decoupage to technika zdobnicza, która polega na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej, a następnie pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby nie był wyczuwalny przy dotknięciu.

Więcej/Mniej

Właśnie przy użyciu tej techniki uczniowie klasy II Tc (technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk) 13 grudnia pod okiem Agnieszki Hojdy - uzdolnionego artystycznie oligofrenopedagoga wykonywali świąteczne ozdoby. Talent i pasja naszego gościa udzieliły się młodzieży. W przedświątecznej atmosferze powstały naprawdę piękne prace, których tworzenie wymagało dużo cierpliwości, ale dało ogromną satysfakcję wszystkim uczestnikom warsztatów.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Agnieszce za poświęcony czas.

Daniel Buchowiecki
19.12.2018

"DNI JĘZYKÓW OBCYCH"

Od 11 do 12 grudnia organizowane były w naszej szkole "Dni Języków Obcych". W tym roku temat przewodni łączył się ze Świętami Bożego Narodzenia. Celem inicjatywy było podkreślenie znaczenia nauki języków obcych i popularyzowanie wiedzy dotyczącej kultury języków, które nauczane są w naszej szkole.

Więcej/Mniej

Żyjemy w przedświątecznej gorączce, więc 11 grudnia upłynął pod znakiem przedstawienia obyczajów bożonarodzeniowych w krajach anglojęzycznych oraz Rosji. Uczniowie przedstawili najważniejsze elementy Świąt w języku angielskim oraz rosyjskim, zaśpiewali kolędę "Cicha noc" w dwóch językach, a piosenkę "Merry Christmas everyone", którą zna większość z nas, widownia chętnie śpiewała razem z artystami.

Występom towarzyszyły prezentacje w języku angielskim i rosyjskim, przedstawiające typowe potrawy oraz zwyczaje bożonarodzeniowe w Rosji i Wielkiej Brytanii.
W części artystycznej wzięli udział uczniowie klas: Ic, II Tc, III a, IV Tb oraz IV Tc. Za nagłośnienie odpowiadali członkowie szkolnego radia.
Tego dnia zostały również ogłoszone wyniki konkursów, które zorganizowano wcześniej w naszej szkole.
30 listopada odbył się Szkolny Konkurs Językowy - "Słownictwo i zwroty w sytuacjach życia codziennego" w kategoriach - Język angielski i Język rosyjski.
W konkursie wzięło udział 16 osób.

Wyniki przedstawiały się następująco: Język angielski:
 1. I miejsce - Bartłomiej Buczak - kl. II Td
 2. II miejsce - Emilia Kozak - kl. IV Tb
 3. III miejsce - Szymon Kuliński - kl. II Tc
Język rosyjski:
 1. I miejsce - Andrzej Kusiak - kl. IV Ta oraz Patryk Pyrz - kl. IV Ta
 2. II miejsce - Iwona Szelestowska - kl. IV Tc
 3. III miejsce - Marcin Pirogowicz - kl. IV Ta

Ogłoszono również wyniki konkursu na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną z życzeniami w języku obcym. Konkurs został rozstrzygnięty 7 grudnia. Komisja konkursowa (nauczyciele języków obcych), której przewodniczył Dyrektor szkoły - Pan Marek Kozielewicz, miała bardzo trudne zadanie, niełatwo było wybrać te najpiękniejsze kartki.
Po burzliwych naradach ogłoszono wyniki:

Język angielski:
 1. I miejsce - Emilia Tomaszewska - kl. II Tc
 2. II miejsce - Katarzyna Daciuk - kl. I c
 3. III miejsce - Paweł Nowakowski - kl. IV Tb
 4. Wyróżnienia: Agata Koronowicz - kl. IV Tb oraz Dominik Czerniak - kl. II Tc
Język rosyjski:
 1. I miejsce - Natalia Usowska - kl. II Tc
 2. II miejsce - Martyna Kornyluk - kl. II Tc
 3. III miejsce - Oliwia Kozdrój - kl. II Tb
 4. Wyróżnienia: Katarzyna Wójtowicz - kl. IV Tb oraz Karolina Maciejewska - kl. IV Tb
Język niemiecki:
 1. I miejsce - Andrzej Kusiak - kl. IV Ta
 2. II miejsce - Piotr Buchajczuk - kl. II Tc
 3. III miejsce - Bartłomiej Buczak - kl. II Td
 4. Wyróżnienia: Mikołaj Papierz - kl. II Td oraz Tomasz Winiarski - kl.I Tc.

12 grudnia uczniowie mogli sprawdzić swoją znajomość słówek i zwrotów świątecznych w języku angielskim oraz rosyjskim na specjalnie przygotowanych stoiskach świątecznych. Atrakcją, która przyciągnęła uczniów była możliwość wygrania bonu na ocenę bardzo dobrą z języka obcego, jedyne, co musieli zrobić, to poprawnie przetłumaczyć 10 zwrotów z języka angielskiego lub rosyjskiego na język polski.

"Dni Języków Obcych" pozwoliły przypomnieć, że ich znajomość bardzo ułatwia życie we współczesnej, wielonarodowej rzeczywistości także na co dzień. Możemy przeglądać dużo obszerniejsze od polskich, anglojęzyczne strony internetowe. Znajomość języków pozwala nam także na czytanie książek w oryginalnych wersjach językowych czy choćby na oglądanie zagranicznych kanałów telewizyjnych.

Tekst: Nauczyciele języków obcych/ Foto: Zuzanna Talarek/Wiktoria Rozwadowska
17.12.2018

WIEDZĄ WIĘCEJ O ANOREKSJI I BULIMII

Na temat anoreksji i bulimii opowiadała, podczas spotkania z młodzieżą, Magdalena Makara - dietetyk pracujący w hrubieszowskim szpitalu. Anoreksja i bulimia to coraz częstsze zaburzenia dotyczące odżywiania na tle psychicznym. Osoba dotknięta anoreksją, czyli jadłowstrętem, bez względu na to, ile waży, zawsze twierdzi, że jest "za gruba". Anoreksja prowadzi do drastycznego spadku masy ciała, a czasem nawet do śmierci.

Więcej/Mniej

Prelegentka przestrzegała przed zgubnym wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów, ujmując słuchaczy swoją życzliwością i otwartością.

Osoby z bulimią spożywają duże ilości pokarmu, a następnie wywołują wymioty lub uprawiają nadmierną aktywność fizyczną, co również może być niebezpieczne dla zdrowia.
Młodzież miała okazję poznać przyczyny tych zaburzeń oraz sposoby leczenia. Nasz gość spotkał się z uczniami klas II Tb i II Tc kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w ramach zajęć związanych z gastronomią.
Spotkanie, które odbyło się 11 grudnia br. zorganizowały: Lucyna Kasprzak – pielęgniarka szkolna i Joanna Błaszczuk.

Info i foto: Daniel Buchowiecki
14.12.2018

CUKIEREK CZY RÓZGA?...

Jak co roku, nasz niezawodny Samorząd Uczniowski zorganizował mikołajki. 6 grudnia Mikołaj wraz ze Śnieżynkami obdarowywali nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów słodyczami. Chyba nie wszyscy byli chyba grzeczni, bo część otrzymała też rózgi ...

Więcej/Mniej

DB
15.12.2018

NIE DAJ SIĘ UŻYWKOM!

W listopadzie i w grudniu z młodzieżą naszej szkoły spotkała się Pani Bronisława Zięba - emerytowany pracownik Poradni Rodzinnej "Powrót z U".

Więcej/Mniej

Prelegentka przestrzegała przed zgubnym wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów, ujmując słuchaczy swoją życzliwością i otwartością.

W zajęciach o charakterze profilaktycznym uczestniczyły klasy: Ia, Ib, Ic, I Ta, I Tb, I Tc, II Tb, II Tc oraz III Tb. Spotkanie zorganizowały: Lucyna Kasprzak - pielęgniarka szkolna i Joanna Błaszczuk – nauczyciel bibliotekarz.

Info: Daniel Buchowiecki/ Foto: Zuzanna Talarek
14.12.2018

"WŚRÓD TYLU WAŻNYCH SPRAW DAJ SIEBIE INNYM"

"Wśród tylu ważnych spraw daj siebie innym" - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie dzielą się dobrem.

Więcej/Mniej

Pacjenci z oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego im. Świętej Jadwigi Królowej w Hrubieszowie mieli wyjątkowych gości. 7 grudnia odwiedziła ich młodzież z Zespołu Szkół nr 1. Pomysł radosnego spotkania, które choć na chwilę pozwoliłoby zapomnieć o chorobach, stresie i problemach zrodził się z potrzeby serca uczniów klasy Ic i słuchaczy III LO dla Dorosłych. Zorganizowali oni charytatywną zbiórkę i przygotowali dla małych pacjentów mikołajkowe upominki. Było kolorowo, wesoło, świątecznie, bo okazało się, że dobroć ma ludzkie serce.

Tekst i foto: Dumni wychowawcy
12.12.2018

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW DLA NAJLEPSZYCH

10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa lubelskiego.

Więcej/Mniej

Dyplomy z rąk Wojewody Lubelskiego - Pana Przemysława Czarnka i Lubelskiego Kuratora Oświaty - Pani Teresy Misiuk otrzymało 230 uczniów z województwa lubelskiego.

Wśród stypendystów było 4 uczniów z hrubieszowskich szkół ponadpodstawowych, w tym uczeń naszej szkoły - Adam Amerla z klasy II Td (technik informatyk).

W roku szkolnym 2017/2018 Jego średnia ocen wyniosła 5.05, Adam otrzymał także wzorową ocenę z zachowania.

Serdecznie gratulujemy takiego wyróżnienia oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce i życiu osobistym.

Społeczność szkolna
11.12.2018

MIKOŁAJKI NA SPORTOWO

Klasa II Tb Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z wychowawcą - Beatą Tomaszczuk i opiekunem Anną Siomą-Kremplą 6 grudnia 2018r. aktywnie spędziła klasowe mikołajki. Celem wyjazdu była integracja grupy klasowej i propagowanie zdrowego stylu życia oraz poznanie historii i zabytków miasta.

Więcej/Mniej

wiedzając przepiękne miasto Chełm, młodzież zachwyciła się Bazyliką kolegiacką Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Największą atrakcją był Park Wodny, gdzie młodzi ludzie pod okiem ratowników korzystali ze zjeżdżalni, jacuzzi i basenu. Czas spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim uczestnikom wyjazdu, oprócz korzyści zdrowotnych, wiele radości i przyjemnych wrażeń. Następnie udaliśmy się na sztuczne lodowisko MOSIR. Dziewczęta szalały na lodowisku, a brak umiejętności jazdy na łyżwach wcale nie stanowiły przeszkody. Wszystkim dopisywały dobre humory. Nie mogło by być inaczej, gdyby uczennice klas gastronomicznych w jednej z regionalnych restauracji nie skosztowały pizzy sporządzonej w sposób tradycyjny w piecu chlebowym. Wspaniałe ciasto po brzegi wypełnione świeżymi składnikami nie tylko smakowało wyśmienicie, ale także cieszyło oczy.
Udało się połączyć przyjemne z pożytecznym, więc wycieczkę można zaliczyć do udanych.
Pragniemy serdecznie podziękować właścicielowi i wspaniałemu kierowcy firmy przewozowej "Rumcajs" za bezpieczny transport.

Beata Tomaszczuk
10.12.2018

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W RAMACH AKCJI "TAK. POMAGAM!"

7 grudnia 2018 roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy ZS nr 1 w Hrubieszowie po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "Tak. Pomagam!". Celem akcji była zbiórka żywności o długim terminie spożycia. Z zebranych produktów zostaną przygotowane paczki dla osób potrzebujących.

Więcej/Mniej

Bardzo dziękujemy Kierownictwu oraz pracownikom hrubieszowskiego marketu Kaufland za możliwość przeprowadzenia zbiórki i życzliwe przyjęcie oraz wszystkim darczyńcom, którzy okazali dobre serce przyłączając się do akcji.

Anna Sioma-Krempla
10.12.2018

WOLONTARIUSZE ODWIEDZILI ŚDP

4 grudnia 2018 roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy ZS nr 1 w Hrubieszowie i Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie odwiedzili podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Tematem spotkania było "Polska naszym wspólnym domem". Wolontariusze przygotowali część artystyczną, podczas której podopieczni wysłuchali krótkiej historii dotyczącej odzyskania niepodległości. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
Bardzo dziękujemy Dyrektorowi ośrodka - Pani Halinie Bogatko oraz wszystkim pracownikom, a szczególnie Pani Dorocie za bardzo miłe przyjęcie.

Anna Sioma-Krempla
10.12.2018

UCZCILIŚMY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5 grudnia 2018 roku na całym świecie obchodzony jest "Międzynarodowy dzień wolontariusza". Z tej okazji wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy ZS nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w spotkaniu wolontariuszy działających w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Więcej/Mniej

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą św. pod przewodnictwem biskupa Mariana Rojka. Po mszy świętej udaliśmy się do kina na film pt.: "Robin Hood". Po filmie wszyscy spotkaliśmy się na słodkim poczęstunku, podczas którego mogliśmy poznać innych wolontariuszy z naszej diecezji.

Anna Sioma-Krempla
09.12.2018

ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Pod koniec listopada i w grudniu doradcy zawodowi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie spotykali się z uczniami klas: IV Technikum, III Zasadniczej Szkoły Zawodowej i III LO dla Dorosłych w celu przygotowania młodzieży naszej szkoły do wyjścia na rynek pracy oraz udzielania pomocy w wyborze dalszej ścieżki życiowej. Celem zajęć było także uświadomienie młodzieży, jak ważna w procesie planowania własnej przyszłości zawodowej jest znajomość samego siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień oraz mocnych i słabych stron. Wybór dalszej ścieżki edukacji i zawodu to bardzo ważna decyzja w życiu młodych ludzi. Podczas zajęć młodzież poznała też różne kierunki kształcenia, a także swoje predyspozycje i preferencje zawodowe.

Info i foto: Monika Jabłońska
09.12.2018

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY

Cukierki z wróżbami, serca z imionami, losy, kubeczki z niespodziankami, wróżenie ze szpilek - to tylko część atrakcji, które czekały na uczniów i nauczycieli 30 listopada na korytarzu szkolnym.

Więcej/Mniej

W tym dniu Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne andrzejki. Każdy, kto chciał, mógł dowiedzieć się, kim będzie w przyszłości, co zdarzy się w najbliższym czasie, jakie imię będzie nosić życiowy wybranek lub wybranka. Dobrego humoru i zabawy "z przymrużeniem oka" tego dnia nie brakowało... Organizatorkami szkolnych Andrzejek były: Kamila Łazorczyk, Diana Łagowska, Karolina Ryczko i Paulina Lawińska - uczennice z klasy III Tb. Andrzejki są okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie świadczą o szacunku wobec tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.

Katarzyna Skawińska
08.12.2018

JAK POŁOŻYĆ GŁADŹ TYNKOWĄ?

3 grudnia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Market Mrówka w ramach "Poniedziałkowych Porad Mrówki". Szkolenie "Jak położyć gładź tynkową? Gipsy i gładzie Cekol" przeprowadził przedstawiciel firmy Cekol.

Więcej/Mniej

Produkty marki Cekol produkowane są przez gdańską firmę Cedat Sp. z o. o. Historia firmy rozpoczęła się w 1991 roku od produkcji, jednych z pierwszych na polskim rynku, profesjonalnych zapraw klejących, a dopiero 2 lata później rozpoczęto produkcję Białej Masy Szpachlowej Cekol C-45, która w krótkim czasie stała się prawdziwym hitem rynkowym i zyskała ogromną popularność wśród klientów. W skład bogatej oferty producenta wchodzą zaprawy klejowe, gładzie, tynki, gipsy szpachlowe, zaprawy murarskie, tynkarskie, wylewki i posadzki oraz grunty.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II B, którzy kształcą się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz ich opiekun.
Mieli oni możliwość sprawdzenia w praktyce materiałów oferowanych przez producenta. Na koniec szkolenia organizator przekazał uczestnikom próbki produktów, a także materiały reklamowe.

Tekst i foto: Jacek Naja
07.12.2018

CZYTAMY "PRZEDWIOŚNIE" STEFANA ŻEROMSKIEGO

W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości w dniach 13-21 XI 2018 roku zorganizowano w Bibliotece Szkolnej akcję głośnego czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Uczniowie klas: IC, III LO, II TB, IIB, ITB, IV TA, ITA, IB, IA, III TA zapoznali się z biografią autora i treścią lektury poprzez wyświetlane, krótkie filmy oraz czytanie na głos wybranych przez siebie fragmentów książki. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa książek Stefana Żeromskiego. Przedsięwzięcie miało na celu promocję czytania, uczczenie jubileuszu, przyczyniło się także do refleksji o Polsce i Polakach.

Organizatorzy: Joanna Błaszczuk/Izabela Szajwaj
01.12.2018

LEKCJE POŚWIĘCONE PROFILAKTYKTYCE

Uczniowie klas: I B, I TA, I TC, III TB w dniach 5 XI, 15 XI 2018r. uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt.: "Niebezpieczne eksperymenty". Podczas zajęć omówione zostały problemy związane z zagrożeniem przyjmowania używek. Uczniów zapoznano z mechanizmami powodującymi sięganie młodzieży po niebezpieczne środki uzależniające. Spotkania prowadzili: Marcin Czubara - kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Hrubieszowie oraz Aleksandra Kopczyńska - pracownik Biblioteki Pedagogicznej.

Organizatorzy: Joanna Błaszczuk/Lucyna Kasprzak
01.12.2018

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PLASTYCZNYM UMCS!

Miło nam ogłosić, że praca plastyczna naszej uczennicy - Emilii Tomaszewskiej przesłana na konkurs "Niepodległa" organizowany przez Koło Metodologiczne Historyków UMCS otrzymała wyróżnienie.

Więcej/Mniej

Pozostali uczestnicy: Faustyna Stadnicka, Wiktoria Rozwadowska i Jakub Ciotuski także otrzymają upominki. Gratulujemy!

Info i foto: Daniel Buchowiecki
30.11.2018

JESTEŚMY DUMNI Z KUBY!

Jakub Fedaczyński - uczeń Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, reprezentujący Restaurację & Hotel Gniecki w Hrubieszowie pojawi się na festiwalu "Lubelscy Kucharze Dzieciom".

Więcej/Mniej

Grupę "Lubelscy Kucharze Dzieciom" tworzą pasjonaci, którzy łącząmiłość do gotowania z chęcią pomocy innym. Co roku organizują aukcje charytatywne z myślą o potrzebujących.
Tym razem, na scenie festiwalu pojawi się przedstawiciel z Hrubieszowa, który pokaże nietypową potrawę wigilijną. Można będzie jej spróbować, a nawet - za ustaloną kwotę "do puszki" - otrzymać jej przepis. W imieniu organizatorów 15 i 16 grudnia 2018 roku zapraszamy do Galerii Olimp.
Hrubieszowskiej restauracji i naszemu uczniowi gratulujemy udziału w tej szlachetnej inicjatywie!

Zebrał: Daniel Buchowiecki
30.11.2018

X ZAMOJSKIE DYKTANDO - ETAP SZKOLNY

"Dwa i pół miesiąca temu", "superurządzenia", "trzyipółrocznym", "bladoróżowe" - to tylko kilka wyrazów z tekstu X Zamojskiego Dyktanda, z pisaniem którego zmierzyło się 19-stu uczniów naszej szkoły.

Więcej/Mniej

Oto jego wyniki:

 • I miejsce (86 punktów /100 punktów) - Wiktoria Rozwadowska - klasa II Tc
 • II miejsce (82 punktów) - Adam Amerla - klasa II Td
 • III miejsce - (81 punktów) - Bartłomiej Tkaczyk/Sebastian Król - klasa III Ta.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Koordynacją etapu szkolnego zajęli się nauczyciele języka polskiego.

Info: Daniel Buchowiecki/ Foto: Damian Duliban
30.11.2018

ŚWIADECTWO ŻYCIA - SPOTKANIE Z SIOSTRAMI ZAKONNYMI

Podczas katechezy omawiamy z uczniami powołania, jakie istnieją we współczesnym świecie. Jednym z nich jest powołanie zakonne. W związku z tym zaprosiliśmy do szkoły zakonnice: Elę i Teresę ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi z Łabuń, aby opowiedziały, w jaki sposób odkryły swoją chęć służenia Bogu i ludziom.

Więcej/Mniej

Zgromadzenie to zostało założone w 1877 roku w Indiach przez bł. Marię od Męki Pańskiej. Celem tej wspólnoty zakonnej jest apostolstwo i ewangelizacja. Siostry obecne są w 82 wspólnotach międzynarodowych w 77 krajach. Ich zaangażowanie dotyczy duszpasterstwa, szkolnictwa, pracy socjalnej i w służby zdrowia. Uśmiech i pogodę ducha zawdzięczają Panu Bogu, którego codziennie adorują w Najświętszym Sakramencie.

Od siostry Teresy usłyszeliśmy, w jaki sposób Pan Bóg powołał ją do zakonu. Gdy miała 13-14 lat, zastanawiała się nad swoim życiem. Na początku myślała o małżeństwie, ale żaden z chłopców nie był dobrym kandydatem na męża. W tym czasie, siostra dużo modliła się, pytała Boga o powołanie. Kiedy już zdecydowała się, aby pójść do zakonu, na jej drodze pojawił się "książę z bajki". Ta "walka" trwała 2 lata. Zwyciężyła miłość do Boga. Następnym etapem w życiu była decyzja, do którego zgromadzenia ma siostra wstąpić. Pomocą okazała się książka, którą siostra przez przypadek wzięła do ręki w katolickiej księgarni. To był strzał w dziesiątkę. Mija właśnie 40 lat odkąd jest w zakonie, podkreśla swoje szczęście. Siostry organizują także rekolekcje w Łabuniach, które odbywają się 4 razy w roku.

Najbliższe odbędą się od 7 do 9 grudnia 2018 roku.
W klimacie modlitwy, ale i dobrej zabawy można odkryć swoje powołanie.
Świadectwa wysłuchały uczniowie klas: IV Tb, III b, III Tb i II Tb.
Z całego serca dziękujemy za przyjazd i podzielenie się świadectwem życia.

Nauczyciele religii
30.11.2018

I ETAP KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

28 listopada w naszej szkole odbył się I etap IX Konkursu Języka Angielskiego, który organizowany był przez PWSZ w Zamościu. Wzięło w nim udział 14 uczniów.
Celem konkursu było sprawdzenie różnych umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem angielskim (leksyka, gramatyka, rozumienie tekstu).

Anna Olko
29.11.2018

SZKOLENIE DLA RODZICÓW

22 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Panią Justyną Szeląg - Psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Celem spotkania poświęconego zjawisku cyberprzemocy, było zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń, jakie niosą ze sobą technologie komputerowe i informacyjne we współczesnym świecie.
Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi za przekazaną wiedzę i poświęcony czas.

Pedagog i Zespół Wychowawców Klasowych
28.11.2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH DZIENNIKARSKICH!

Osoby zainteresowane szeroko pojętym dziennikarstwem zapraszamy do udziału w "Szkolnych Warsztatach Dziennikarskich", które już niedługo odbędą się w naszej szkole. Poprowadzi je Redaktor Naczelny "Skafandra" - Daniel Czubara. Przewidujemy spotkanie dla grupy 10-15 osób. Termin ustalimy po zebraniu grupy. Zgłoszenia przyjmuje Daniel Buchowiecki (sala 115B).

Redakcja
23.11.2018

KONKURS MATEMATYCZNY!

Jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności matematyczne, uświadomić sobie szerokie zastosowania wiedzy matematycznej i lubisz pozytywne emocje - weź udział w szkolnym konkursie matematycznym "Myślę i działam".

Więcej/Mniej

Konkurs polega na przedstawieniu rozwiązania krótkich zadań – kto pierwszy udzieli właściwych rozwiązań, ten wygrywa. Zapraszamy uczniów klas trzecich i czwartych technikum. Ilość uczestników nie może przekroczyć 10. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zgłoszenia do 5.12.2018 r. przyjmuje M. Kawalec (sala 215 B). Konkurs odbędzie się 13 grudnia ( czwartek ) na trzeciej jednostce lekcyjnej

Maria Kawalec
22.11.2018

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie po raz kolejny przyłączył się do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – najważniejszego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość. Celem tej globalnej inicjatywy, która realizowana była od 12 do 18 listopada 2018 r. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Więcej/Mniej

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie "Otwarta firma". Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Projekt składa się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu "Biznes przy tablicy".

Pracownik i pracodawca. Pani Malwina Filańska-Marcych doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hrubieszowie w trakcie spotkania omówiła te aspekty, na które najczęściej zwracają uwagę pracodawcy na rynku pracy, są to: doświadczenie zawodowe, odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka obcego. Oprócz wymienionych kompetencji twardych, pracodawcy oczekują też od przyszłych pracowników wykazania się kompetencjami miękkimi. Ich posiadanie wiąże się z umiejętnością współpracy z ludźmi oraz radzenia sobie z trudnościami. Pani Filańska-Marcych zachęcała uczniów do korzystania z doradztwa zawodowego w Hrubieszowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I a i II Ta.

Własna firma. Pan Robert Maciejczyk - właściciel firmy Usługi Parkieciarskie inspirował młodzież do wyznaczania sobie celów. Powoływał się na przykłady z własnego doświadczenia, pokazując, jak te cele zrealizować. Uświadamiał młodzieży konieczność postępowania w sposób przedsiębiorczy, jeśli chcą oni odnieść sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Tłumaczył, jak założył własną firmę oraz opowiadał o korzyściach, jakie wynikają z planowania własnych działań i inwestowania w siebie. Przedstawił profil działania firmy, model zarządzania i strukturę organizacyjną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II Ta, III Ta i III b.

Zawody przyszłości. Pani Kinga Radlińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu zaprezentowała i omówiła film edukacyjny związany z problematyką współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. Prelegentka zachęcała uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą. Informowała o sieci EURES, która oferuje bezpłatną pomoc. Inspirowała młodzież do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II a i I Tb.

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Pani Iwona Jacucha mówiła o tym, co powinien zrobić przyszły przedsiębiorca, by zarejestrować firmę i jakim ubezpieczeniom obowiązkowym i dobrowolnym podlega przedsiębiorca. Uczniowie dowiedzieli się również o obowiązkach rozliczeniowych i płatniczych wobec ZUS, które mają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz kiedy początkujący przedsiębiorca opłaca składki na preferencyjnych zasadach. Pani Iwona Jacucha wyjaśniła również, co to jest profil zaufany i ePUAP. Zaprezentowała film edukacyjny na temat wiedzy Polaków związanej z ubezpieczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: III a, III Ta i III b.

Rzecznik Konsumenta - Pani Barbara Matyka zaprezentowała młodzieży zagadnienia dotyczące umów konsumenckich. Zapoznała uczniów z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej. Na konkretnych przykładach wyjaśniła, jakie są możliwości i okoliczności odstąpienia od umowy, jak ważne jest dokładne przeczytanie umowy przed jej podpisaniem, powołując się przy tym na przykłady z własnego doświadczenia. Na zakończenie przekazała informacje o zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego realizowanego przez Powiat Hrubieszowski. W spotkaniu wzięły udział uczniowie klas: III A , III Ta i III b.

Akcję w szkole koordynowały nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Ewa Krasińska i Urszula Grądz, które dziękują wszystkim firmom, instytucjom i ich przedstawicielom za udział w ŚTP za zaangażowanie, życzliwość, wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

Ucząc przez działanie oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzania wiedzy. Staramy się rozwijać umiejętności krytycznego myślenia oraz kształtować aktywny stosunek do życia.

Ewa Krasińska/Urszula Grądz
21.11.2018

SZTAFETA PO OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Od 2000 r. harcerze i uczniowie szkół przyjeżdżają na początku listopada do Polskiego Lasku pod Kostiuchnówką, by na grobach polskich legionistów zapalić znicze. Zwyczaj ten jest kontynuacją przedwojennej tradycji sztafet biegnących z ogniem niepodległości z krakowskich Oleandrów do Kostiuchnówki. Po uroczystościach przeprowadzanych na terenach pobojowiska kostiuchnowskiego harcerze pobierają ogień i rozpoczynają sztafetę rowerową z Ogniem Niepodległości do Polski.

Więcej/Mniej

Przywieziony przez harcerzy w sztafecie rowerowej Ogień Niepodległości, niesiony przy salwach armatniego salutu honorowego podczas Centralnych Obchodów Święta Niepodległości, składany jest na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Mauzoleum to na jednej z tablic nosi inskrypcję zaliczającą Pobojowisko Kostiuchnowskie do szeregu miejsc chwały oręża polskiego.

Świadkami zapalenia Ognia Niepodległości w Kostiuchnówce są od lat patroni i sojusznicy harcerskiej akcji porządkowania żołnierskich grobów na Wołyniu, delegacje polskich i ukraińskich szkół partnerskich, organizacji młodzieżowych i polonijnych.

5 Listopada po Ogień Niepodległości przyjechali również harcerze z Hufca Hrubieszów oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Mikołaj Papierz (harcerz i uczeń ZSnr1)
12.11.2018

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSACH JĘZYKOWYCH!

"Knowledge of languages is the doorway to wisdom" - Roger Bacon

Więcej/Mniej

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach językowych!

 • 28 listopada (środa) godz. 10.00 - s.1 - IX Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez PWSZ Zamość (etap szkolny). Regulamin konkursu dostępny na stronie uczelni: pwszzamosc.pl.konkursy
 • 30 listopada (piątek) godz. 10.45 - s.1 - Szkolny Konkurs Językowy w kategoriach: język angielski, rosyjski i niemiecki (znajomość słownictwa i zwrotów w sytuacjach życia codziennego w kontekście gramatyki i rozumienia tekstu).
 • Bożonarodzeniowy Konkurs na Kartkę Świąteczną w języku obcym. Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia z motywem świątecznym i umieszczeniu na niej życzeń w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim. Technika dowolna.
Prace proszę złożyć u nauczycieli języków obcych do 6 grudnia 2018 roku.

Ogłoszenie wyników szkolnych konkursów oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 11 grudnia podczas "Dni Języków Obcych".
Regulaminy i szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są u nauczycieli języków obcych.

Anna Olko
12.11.2018

"TA, CO NIE ZGINĘŁA WYROŚNIE Z NASZEJ KRWI..."

Dzień 11 listopada 1918 roku jest bardzo ważny dla każdego Polaka. Po 123 latach niewoli, Polska znowu pojawiła się na mapie Europy, jako państwo suwerenne i niezależne.

Więcej/Mniej

Aby upamiętnić to wydarzenie, 9 listopada zaprezentowano w naszej szkole montaż słowno-muzyczny. Był czas na wspólne śpiewanie znanych pieśni patriotycznych i refleksję...

W programie artystycznym wzięli udział: Wiktoria Rozwadowska, Emilia Tomaszewska, Emilia Kozak, Aleksandra Rychel, Karolina Kasprzyk, Kamil Mazurek, Brandon Wiśniewski, Kamil Sekulski oraz Edyta Kowalczuk, Kinga Kwiatkowska i Dominika Rębacz (śpiew), a także Paulina Lackowska, Paulina Stachyra, Emilia Kozak, Aleksandra Walczyńska, Katarzyna Wójtowicz, Justyna Podgórska, Monika Pożoga i Dominika Luchowska (chórek).
Obsługą techniczną zajęli się: Jan Pańko i Kamil Wiejak oraz opiekun Radia School: Jacek Wieleba.
Opiekę merytoryczną i artystyczną sprawowali: Zofia Chmarzyńska, Aleksandra Pecyna-Łobocka i Daniel Buchowiecki. Dekorację wykonały: Joanna Błaszczuk, Anna Sioma-Krempla i Zofia Szwiec.
O przygotowanie sali zadbała Katarzyna Skawińska.

Tekst i foto: Daniel Buchowiecki
10.11.2018

HYMN DLA NIEPODLEGŁEJ

W całej Polsce ponad 20 tysięcy przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych zgłosiło swój udział w akcji "Rekord dla Niepodległej" ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły 9 listopada 2018 roku o godzinie 11:11 wspólne zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy, czcząc w ten sposób ważną dla Polaków rocznicę.

Redakcja
10.11.2018

WSPOMINALIŚMY WIELKIEGO POLAKA

"Kawiarniane wspomnienia" to tytuł przedstawienia, które zaprezentowano 7 października z okazji Dnia Papieskiego oraz 40-lecia wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i imienin papieża Karola Wojtyły.

Więcej/Mniej

Celem tego przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów z osobą Jana Pawła II, jego nauczaniem i życiem pełnym wiary, nadziei i miłości, a także czasem refleksji i wyciszenia, ale i humoru. W poszczególnych częściach przedstawienia odkrywaliśmy kim był Jan Paweł II? Czy miał pasje, przyjaciół, na czym i na Kim budował swoje życie? Wspomnienia obejmowały też ojczyznę, która była dla niego jak Matka. Dzisiejsze pokolenie młodych ludzi nie spotkało osobiście Jana Pawła II, zna go tylko z przekazów audio-wizualnych, dlatego, tak ważne jest przypominanie postaci Wielkiego Rodaka, który tak pięknie zapisał się na kartach naszej historii i Kościoła.

W przedstawieniu wzięli udział:
Aleksandra Skwarek, Patryk Nowak, Edyta Berbeć, Wiktoria Bak, Emilia Kozak (klasa IV tb), Angelika Dyś (klasa IV tc), Bartłomiej Bałbustyn, Kinga Kwiatkowska (klasa III b), Krzysztof Byra, Kacper Gorzędowski, Piotr Sidor (klasa II a) Oprawa techniczna: nauczyciel - Jacek Wieleba oraz Dominik Daciuk i Arkadiusz Kowalczuk (II d). Dekoracja: Anna Sioma-Krempla i Zofia Szwiec.
Spektakl obejrzeli uczniowie klas:
III b, II ta, IV tc, IV tb, II Tb, III tb, II td, II a. Wszystkim, którzy brali udział w przedstawieniu serdecznie dziękujemy.

Zofia Szwiec
10.11.2018

OPOWIADALI O KSIĄŻKACH...

7 listopada reprezentanci naszej szkoły: Emilia Tomaszewska, Milena Garncarz i Szymon Kuliński uczestniczyli w regionalnym konkursie czytelniczym „BOOKTALKING, CZYLI GAWĘDA O KSIĄŻCE…", który odbył się W Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.

Więcej/Mniej

Emilka opowiadała o niespełnionej miłości, jaką Werter darzył Lottę, Milena udowadniała, że Mały Książę jest wyjątkowym bohaterem, a książka ponadczasową, Szymon, odnosząc się do dzieła "Oskar i Pani Róża", namawiał do tego, by chwytać dzień, bo życie bywa kruche...
W konkursie brali udział uczniowie z powiatu zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego.
Dziękuję naszej młodzieży za pracę włożoną w przygotowanie do konkursu.

Tekst: Daniel Buchowiecki/ Foto: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
10.11.2018

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

7 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyły się szkolne eliminacje do XXIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

Wzięło w nich udział 30 uczniów kształcących się w zawodach związanych z gastronomią. Celem olimpiady było pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnienie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Uczestnicy olimpiady wykazali się wiedzy z zakresu przedmiotów gastronomicznych.
Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbędzie się 11 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zakwalifikowali się:
Karolina Maciejewska – klasa IV Tb - technik żywienia i usług gastronomicznych
Beniamin Błocian - klasa III Tb - technik żywienia i usług gastronomicznych

Koordynacją szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zajmowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych: Magdalena Jędruszczak i Joanna Janicka.

Magdalena Jędruszczak
09.11.2018

O MIŁOŚCI I MĘSTWIE...

16 października 2018 roku w naszej szkole odbył się I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce "Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki".

Więcej/Mniej

Do etapu szkolnego przystąpiło 6 uczniów naszej szkoły. Uczennice: Angelika Dyś z klasy IV Tc i Karolina Maciejewska z klasy IV Tb zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego, który miał miejsce 29 października 2018 roku w Zamościu.
Konkurs zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Serdecznie dziękujemy za udział.

Zofia Szwiec
08.11.2018

ZATRZYMAĆ CHWILE...

Nieustannie poszukujemy uczniów z ciekawym hobby, które warto pokazać choćby na tej stronie. Tym razem prezentujemy niezwykłe zdjęcia. Ich autorem jest Piotr Bil, uczeń naszego Technikum, który kształci się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Interesują mnie ciekawe miejsca, sytuacje oraz ludzie i właśnie to wszystko lubię uwieczniać na zdjęciach - mówi Piotrek. Gratulujemy ciekawej pasji i czekamy na kolejne zdjęcia!

Daniel Buchowiecki
07.11.2018

PIELGRZYMIM SZLAKIEM

W ubiegłym tygodniu odbyliśmy trzydniową wycieczko-pielgrzymkę do Tronu Pani Jasnogórskiej. Podróż rozpoczęliśmy od zwiedzania Szczawnicy, miejsca uzdrowiskowego, w którym przebywał znany pisarz - Henryk Sienkiewicz. Po skosztowaniu wody, kolejką linową udaliśmy się na Palenicę. Wspaniałe widoki pozostaną w naszych wspomnieniach. Następnie zwiedziliśmy zamek w Niedzicy i zaporę wodną. W strugach deszczu dojechaliśmy do Kacwina na obiadokolację, ognisko i nocleg. Nazajutrz, już wypoczęci, wyruszyliśmy do Zakopanego, a stamtąd rozpoczęliśmy wędrówkę do Morskiego Oka. Przywitała nas piękna i słoneczna pogoda.

Więcej/Mniej

Podczas 9,5 kilometrowego marszu w jedną stronę, mogliśmy podziwiać majestatyczne góry już obsypane śniegiem. Po krótkim odpoczynku i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, udaliśmy się w powrotną drogę. Potem był czas na Krupówki - miejsca zwanego potocznie "doliną dolarową", gdzie nabyliśmy pamiątki dla bliskich. Następnego dnia pojechaliśmy do Oświęcimia, a dokładnie do Brzezinki.

Po krótkim pobycie udaliśmy się do głównego miejsca naszej podróży - Częstochowy. Główne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez księdza biskupa ordynariusza Mariana Rojka. Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła aktywny udział w przygotowaniu liturgii podczas mszy świętej. Uczennice: Angelika Dyś - z klasy IV tc wzięła udział w Czytaniu Pierwszym, natomiast Natalia Puchala i Oliwia Rutkowska z klasy IV td odczytały Modlitwę Wiernych. W czasie homilii ks. biskup przekazał nam m.in. to, że każdy człowiek, który ogląda siebie w lustrze powinien zastanowić się, jaki jest naprawdę. Bo przecież wiara w Boga powinna przekładać się na nasze życie i nasze wybory.

Dalszym punktem programu była droga krzyżowa, potem akatyst wraz z różańcem i na zakończenie - Apel Jasnogórski. W wyjedzie uczestniczyło 35 uczniów z klas: IV ta, IV tb, IV tc, IV td i III LO dla Dorosłych. Opiekę nad grupą sprawowali: Aneta Dąbrowska, Zofia Szwiec i Jacek Naja. Dziękujemy Panu Lucjanowi Fabrowskiemu za dobrą współpracę, a Panu Tomaszowi Szumiacie za bezpieczną podróż.

Tekst: Zofia Szwiec/ Foto: Jacek Naja
02.11.2018

SPORTOWE ZMAGANIA DLA NIEPODLEGŁEJ

Celebrując Narodowe Święto Niepodległości - symbol wspaniałego sukcesu naszych rodaków sprzed stu lat, nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali cykliczne zawody sportowe, aby upamiętnić to wielkie wydarzenie.

Więcej/Mniej

3 kwietnia 2018 roku w odbył się Konkurs Wiedzy o Tenisie Stołowym. Wzięło w nim udział 56 uczniów i uczennic naszej szkoły. Musieli oni odpowiedzieć na 12 pytań z zakresu historii tenisa stołowego w Polsce. Pytania wiązały się z treścią gazetki umieszczonej na korytarzu szkolnym przy Sali gimnastycznej.
W kategorii "Dziewczęta" zwyciężyły:

 • I miejsce - Karolina Panasiewicz
 • II miejsce - Oliwia Rutkowska
 • III miejsce - Natalia Puchala
W kategorii "Chłopcy" zwyciężyli:
 • I miejsce - Kamil Lipian
 • II miejsce - Jakub Fedaczyński
 • III miejsce - Emilian Gardyński
Konkurs zorganizował i przeprowadził Leszek Tarnawski. Gazetkę wykonała Katarzyna Skawińska. 4 kwietnia 2018 roku odbył się Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. W zawodach uczestniczyło 65 uczniów.
Wyniki w kategorii "Dziewczęta":
 • I miejsce - Ivanna Dmytruk
 • II miejsce - Katarzyna Wójtowicz
 • III miejsce - Aldona Wawrzosek.
Wyniki w kategorii "Chłopcy":
 • I miejsce - Łukasz Gałan
 • II miejsce - Konrad Jewuła
 • III miejsce - Damian Galek
Organizatorzy: Katarzyna Skawińska, Robert Pokrywka i Leszek Tarnawski 18 października 2018 roku zakończyły się Szkolne Zawody w Piłce Nożnej. W turnieju uczestniczyło 14 klas – łącznie 112 uczniów. Oto wyniki:
 • I miejsce – klasa I Ta /Tc
 • II miejsce – klasa II B
 • III miejsce - klasa I B
Organizatorami zawodów byli: Robert Pokrywka, Jacek Jaworski i Marek Gnasiuk.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów, a zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy!

Nauczyciele wychowania fizycznego
31.10.2018

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE "ZAWODOWYM STRZAŁEM W 10" !!!

Kucharz, informatyk, handlowiec, rolnik - to tylko kilka z prezentowanych kierunków kształcenia, podczas inicjatywy "Zawodowy strzał w 10! - wybierz swoją przyszłość" adresowanej do uczniów gimnazjów, uczniów klas VIII szkół podstawowych, nauczycieli, doradców zawodowych i społeczności lokalnej.

Więcej/Mniej

Większość absolwentów szkół branżowych i techników nie musi martwić się o pracę. Oprócz wiedzy ogólnej, podczas zajęć warsztatowych i praktyk w czasie nauki, czasem nawet zagranicznych, uczniowie przygotowują się do pracy w zawodzie. Warto przypomnieć, że absolwent technikum może zdawać egzamin maturalny i  kontynuować naukę na dowolnych studiach.

Pan Stanisław Jachimczuk - starszy wizytator z Lubelskiego Kuratorium Oświaty Oddział w Zamościu, Pan Jan Lelonek - starszy wizytator z Lubelskiego Kuratorium Oświaty Oddział w Zamościu, Pan Dariusz Czujkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Pan Tomasz Bratek - ekspert programu FRSE Erasmus+, Pan Andrzej Barczuk - Przewodniczący Rady Powiatu i Pan Marek Kozielewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie podkreślali znaczenie szkół branżowych i techników, które przez lata deprecjonowano, niesłusznie uznając za gorsze, sugerując, że kształci się w nich młodzież z mniejszymi aspiracjami i motywacją do nauki, co przyczyniło się do negatywnego wizerunku szkół tego typu. Ten trend powoli się zmienia. W Polsce, ale i poza granicami państwa brakuje fachowców z wielu różnych branż, którzy bez problemu znajdują zatrudnienie.

Na terenie powiatu hrubieszowskiego istnieją dwie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którego Dyrektorem jest Pan Marek Kozielewicz i Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie, której Dyrektorem jest Pani Alicja Ważna. Wiodące kierunki kształcenia i osiągnięcia tychże placówek przedstawiali nauczyciele: Pani Anna Wiśniewska i Pan Grzegorz Laskowski.

Odwiedzający 26 października Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uczniowie mogli porozmawiać z  młodzieżą i nauczycielami z obu szkół na temat poszczególnych zawodów kształcenia. Nie zabrakło pokazu pracowni kelnerskiej i gastronomicznej. Można było skosztować również potraw i wypieków przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. Młodzi informatycy dzielili się wiedzą na temat naprawy komputerów. Chętni uczniowie mogli też, pod okiem instruktora nauki jazdy, spróbować swoich sił za kółkiem. Dodatkową atrakcją były występy artystyczne uczniów naszej szkoły oraz prezentacja sprzętu rolniczego, którego właścicielem jest ZS nr 4 oraz rodzice uczniów.

Nasze zaproszenie przyjęli też żołnierze z 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, którzy przedstawili sprzęt wojskowy i chętnie odpowiadali na pytania młodzieży dotyczące pracy w wojsku. Były także prelekcje oraz pokaz ratownictwa drogowego przygotowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Na temat założenia i prowadzenia własnej firmy można było porozmawiać z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Opiekę medyczną zapewniały niezawodne panie pielęgniarki.

To był dla nas naprawdę wyjątkowy i pracowity dzień! Dziękujemy wszystkim wspaniałym gościom oraz Dyrektorowi HOSiR-u - Panu Markowi Watrasowi za możliwość organizacji tej ciekawej i potrzebnej imprezy na terenie obiektu.

Organizatorami inicjatywy byli Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz Zespół Szkół nr 4 w Hrubieszowie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie - Delegatura w Zamościu oraz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych do wyboru technikum lub szkoły branżowej, dzięki którym można zdobyć kwalifikacje zawodowe i pracować, nie martwiąc się o przyszłość.


Kształcimy zawodowo! Zapraszamy!

 Info i foto: Zespół ds. Promocji Szkoły
30.10.2018

"MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA"

25 października 2018 r. uczniowie klas czwartych naszego Technikum przystąpili do I etapu kolejnej już edycji konkursu "Matematyka w Technice dla Technika".

Więcej/Mniej

Jego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz mobilizowanie ich do twórczego rozwiązywania problemów.
W zmaganiach wzięło udział 12 osób, w przewadze z klasy IV td (technik informatyk).
W ciągu 60 minut rozwiązywali cztery rozbudowane zadania.
Osoba, która najlepiej poradziła sobie z pracą, zakwalifikuje się do etapu II, który odbędzie się w Lublinie.

Maria Kawalec
29.10.2018

KSZTAŁĆ SIĘ ZAWODOWO! "ZAWODOWY STRZAŁ W 10!"

Już wkrótce, bo 26 października 2018 r. w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji od 9.00 do 13.00, już po raz drugi w naszym powiecie, odbędzie się inicjatywa "Zawodowy strzał w 10! - Wybierz swoją przyszłość", mająca na celu zachęcenie uczniów do podjęcia nauki w szkołach zawodowych - technikach i szkołach branżowych, prezentację pracodawców współpracujących z placówkami szkolnymi w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz tych, którzy mogą zaoferować pracę absolwentom.

Więcej/Mniej

Chcemy udowodnić, że szkoła zawodowa jest szkołą pozwalającą na zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego, a tym samym godny byt we współczesnym świecie. Właśnie absolwenci tych szkół są poszukiwani na rynku pracy. Brakuje dobrych mechaników, informatyków, kucharzy, sprzedawców, budowlańców, elektryków, kelnerów, kierowców, których kształcą przecież hrubieszowskie szkoły. Nadal spotykamy się ze stereotypem funkcjonującym w dużej części społeczeństwa, głoszącym, że szkolnictwo zawodowe ma dużo mniejszą wartość niż kształcenie ogólne. Rynek pracy wskazuje jednak na to, że jest zupełnie inaczej.

Zachęcamy uczniów ostatnich klas gimnazjów i uczniów klas ósmych szkół podstawowych do tego, aby 26 października wraz z wychowawcami odwiedzili Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, bo tam, być może, znajdą kierunek kształcenia, który ich zainteresuje.

Organizatorami inicjatywy jest Kuratorium Oświaty w Lublinie - Delegatura w Zamościu we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 i Zespołem Szkół nr 4 w Hrubieszowie.

Kontakt z jednym ze współorganizatorów:
Zespół Szkół nr 1
Telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: [email protected]
www.zs1hrubieszow.pl

Zespół ds. Promocji Szkoły
20.10.2018

ROZRYWKA, NAUKA I INTEGRACJA

W Lublinie można spędzić czas i pożytecznie i miło. W programie ostatniej, szkolnej wycieczki, która odbyła się 22 października, znalazło się coś dla ciała i dla ducha. Odwiedziliśmy zaprzyjaźniony Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i tam właśnie uczestniczyliśmy w bardzo interesujących zajęciach dotyczących szeroko pojętego przywództwa, które przygotowała dr Monika Baczewska-Ciupak.

Więcej/Mniej

W ramach czynnej rekreacji udaliśmy do Aqua parku oraz parku trampolin "Mania Skania". W Cinema City obejrzeliśmy wzruszający film "Serce nie sługa".
Wycieczkę, w której uczestniczyło 19 uczniów, zorganizowali: Joanna Wawrzaszek i Daniel Buchowiecki.

Opr.: DB
24.10.2018

ŚWIADOMOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W zeszły piątek, 19 października uczennice klasy Ic spotkały z pielęgniarką środowiskową – położną - Panią Ewą Kuźmińską, aby porozmawiać o problemie, który dotyczy coraz częściej bardzo młodych kobiet, czyli problemie wczesnego macierzyństwa.

Więcej/Mniej

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie, która już od 25 lat współpracuje ze naszą szkołą, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Inicjatorką spotkań z położną jest Pani Lucyna Kasprzak - pielęgniarka szkolna.

Opr.: DB
23.10.2018

BIESZCZADY JESIENIĄ...

Odwiedziliśmy Bieszczady. Zakwaterowaliśmy się w hoteliku "Pod kominkiem" w Komańczy. Zaskoczyły nas wspaniałe widoki, przyjemny klimat i dobra lokalizacja. Jeszcze tego samego dnia udaliśmy się na spacer po okolicy.

Więcej/Mniej

Dodatkowo, zwiedziliśmy Klasztor Sióstr Nazaretanek. Następnie wybraliśmy się na rajd samochodem terenowym po okolicy Komańczy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, zwłaszcza przeprawą przez rzekę. Dzień zakończył się ogniskiem z kiełbaskami. Następnego dnia czekała nas piesza wędrówka po połoninach bieszczadzkich. Dotarliśmy do schroniska Chatka Puchatka, a następnie przeszliśmy Połoniną Wetlińską przez Przełęcz Orłowicza na szczyt Smerek (1222 m npm.). Ten ośmiogodzinny wysiłek wejścia na górę opłacił się - widoki były niesamowite! Pogoda dopisała, było bardzo słonecznie. Przewodnik prowadził nas po szlakach górskich i opowiadał o okolicy i historii Bieszczad. Tak zakończył się drugi dzień.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy zaporę w Solinie, która jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce. Jej długość to 664 m, a wysokość 82 m. Poznaliśmy zasady pracy elektrowni turbinowej, która się tam znajduje. Następnie odbyliśmy rejs statkiem. Na koniec mieliśmy czas na zdjęcia i zakup pamiątek. Do domu przyjechaliśmy zadowoleni i bogaci o nowe doświadczenia.
Wycieczka odbyła się w dniach 17- 19 października 2018 roku, a uczestniczyli w niej uczniowie klasy I Ta i III Ta oraz opiekunowie: Zofia Chmarzyńska, Józef Dyniec i Krzysztof Kozłowski.

Info i foto: Kinga Szlendak/Kamil Sekulski (klasa I Ta)
21.10.2018

DZIAŁAMY PROFILAKTYCZNIE!

Najważniejsze jest to, by nie wstydzić się cukrzycy, tylko ją zaakceptować. Może stać się naszą koleżanką, a nie obciążeniem. Warto się pilnować, by nie dopuścić się powikłań cukrzycowych - mówi Milena - jedna z uczennic naszej szkoły , która 17 października opowiadała o swojej chorobie.

Więcej/Mniej

Jakie są objawy cukrzycy? To przede wszystkim osłabienie, nadmierna potliwość, wzmożone łaknienie, większe pragnienie i zmiany skórne. Uczniowie klasy Ic, dla których przeprowadzono zajęcia, dowiedzieli się także, jak zachować się, gdy diabetyk zemdleje i w jaki sposób udzielić mu pomocy.

Dodatkowo, z młodzieżą spotkała się Pani Joanna Szymańska - pracownik PSSE w Hrubieszowie, w Hrubieszowie, która przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwości palenia tytoniu, używania dopalaczy i alkoholu.

Zajęcia, które wpisują się w działania o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowie zainicjowała Pani Lucyna Kasprzak - pielęgniarka szkolna, w gabinecie której, tego dnia można było zbadać poziom glukozy we krwi.

Info: Daniel Buchowiecki/Foto: Zuzanna Talarek
19.10.2018

PRZED NIMI ETAP REGIONALNY!

Za nami powiatowy etap konkursu czytelniczego "Booktalking, czyli gawęda o książce", który odbył się 16 października 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu - filia w Hrubieszowie. Uczniowie naszej szkoły: Emilia Tomaszewska, Milena Garncarz i Szymon Kuliński, którzy wzięli w nim udział, awansowali do etapu regionalnego.

Więcej/Mniej

Emilia opowiadała o powieści epistolarnej "Cierpienia młodego Wertera", Milena o "Małym Księciu", a Szymon dzielił się refleksjami na temat utworu "Oscar i Pani Róża". Komisja Konkursowa w składzie: Elżbieta Bednarek, Joanna Raczyńska i Marcin Czubara oceniała m.in.: pomysłowość, poprawność językową, umiejętność zainteresowania odbiorcy książką i zaangażowanie emocjonalne. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczyciela języka polskiego. Przed młodzieżą etap regionalny! Życzymy powodzenia!

Info i foto: Daniel Buchowiecki/Małgorzata Dąbska
17.10.2018

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nauczają, wychowują, wspierają rozwój uczniów, rozwijają ich zdolności oraz zainteresowania i animują szeroko rozumiane życie szkolne - to tylko część zadań realizowanych przez nauczycieli, którzy niedawno obchodzili swoje święto.

Więcej/Mniej

W miniony piątek, 12 października odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie, swoją obecnością uświetnili: Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego - Pani Anna Frączek, Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Andrzej Barczuk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Pan Stanisław Sitarz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Pan Dariusz Czujkowski, inspektor ds. edukacji - Pan Szymon Patkowski, Prezes ZNP - Pan Roman Gumiela i Przewodniczący KO Solidarność. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy wszystkich szkół i placówek powiatowych oraz nauczyciele i pracownicy emeryci.

Podczas tego spotkania z przedstawicielami oświaty powiatowej, Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego - Pani Anna Frączek i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Marek Kozielewicz złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przekazali też życzenia od Minister Edukacji Narodowej - Pani Anny Zalewskiej oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty - Pani Teresy Misiuk. Wręczyli także wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty nagrody Starosty, które otrzymali nauczyciele Zespołu Szkół nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 oraz nauczyciele Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.

Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 odebrali również nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi macierzystej szkoły. Życzenia i bukiet kwiatów dla pedagogów i pracowników szkoły, na ręce Dyrektora - Pana Marka Kozielewicza przekazała Wiceprzewodnicząca zarządu Rady Rodziców - Pani Grażyna Marzec.

Uczniowie z klas: II tb, III tb i III td zaprezentowali humorystyczny, okolicznościowy montaż słowno - muzyczny. W przygotowaniach akademii uczestniczyli też nauczyciele: Anna Juszczuk, Izabela Szajwaj, Zofia Szwiec, Joanna Błaszczuk, Anna Sioma-Krempla, Katarzyna Skawińska, Joanna Kornicka, Jacek Wieleba i Krzysztof Mazur.

Poczęstunek dla wszystkich zebranych, który był uwieńczeniem uroczystości - był okazją do rozmów, wymiany poglądów, refleksji nad stanem edukacji oraz możliwością spotkania po latach.

Poczęstunek, przygotowali uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych: Ewą Szeweńko, Justyną Chwedczuk, Anną Wiśniewską, Anną Gałką, Moniką Ciesielczuk, Joanną Wawrzaszek i Joanną Koszerny.

Info i foto: Daniel Buchowiecki
17.10.2018

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, optymizmu, wytrwałości, cierpliwości i sił w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Redakcja
14.10.2018

PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA

Przyczyny powstawania nowotworów są bardzo różnorodne. Ludzie są słabi genetycznie, dodatkowo prowadzą niezdrowy tryb życia, stosują używki, duży wpływ mają szkodliwe czynniki środowiskowe, wszystko to sprzyja rozwojowi chorób nowotworowych - o czym przekonywały uczniów naszej szkoły: Pani dr n. med. Małgorzata Chlimoniuk z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Pani Agata Surmacz-Wójcicka - rzecznik prasowy NU-MED z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu oraz Pani Stanisława Aranowska - prezes Stowarzyszenia "Hrubieszowskie Amazonki", które 11 października spotkały się z uczniami naszej szkoły, aby uświadomić młodzieży wagę problemu. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

Zespół Wychowawców Klasowych
13.10.2018

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Słowa potrafią uskrzydlać, dawać nadzieję. Te bardziej poetyckie tworzą magiczną przestrzeń. Wie to doskonale 11 uczestników, którzy to wzięli udział w Powiatowym Konkursie Poetyckim "Magia Słowa". Wśród laureatów znalazły się: Natalia Usowska - uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz Barbara Hordyj z Trzeszczan.

Więcej/Mniej

9 października 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach odbyło się wręczenie nagród. Komisja w składzie: Marzanna Muzyczuk - bibliotekarz MBP w Hrubieszowie, instruktor ds. recytacji oraz Małgorzata Skowron i Renata Staniec - hrubieszowskie poetki, wręczyła dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.
Był też czas na życzliwe rady dla młodych literatów oraz rozmowy na temat poezji.
Serdecznie dziękujemy Paniom bibliotekarkom - Lucynie Siedleckiej i Barbarze Lis za zorganizowanie tego miłego i inspirującego spotkania.

Poniżej wiersz Natalii
"Miłość młodzieńcza"
miłość to
porywy serca
zauroczenie
piękne słowa
a potem...
rozczarowanie
ból
żal
cierpienie

Info: Daniel Buchowiecki/ Foto: GOK Werbkowice
10.10.2018


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38