Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

LAS BLIŻEJ NAS...

Dziś uczniów klas III Tc i IV Ta odwiedził leśnik - Pani Patrycja Jakubowska, aby opowiedzieć o swojej pracy.
Pani Patrycja mówiła m.in.: o zmianach, jakie zachodzą w polskich lasach, o chorobach, szkodnikach i nierównej walce z nimi oraz gatunkach ptaków - chociażby żołnie, zimorodku czy orliku krzykliwym, które można spotkać w pobliżu Hrubieszowa.

Więcej/Mniej

Zwróciła uwagę na problem śmieci, które wywożone są właśnie do lasu. Chętnie odpowiadała na wszystkie pytania dotyczące zarówno zawodu leśnika, jak i leśnego ekosystemu, dzieląc się swoją pasją i wiedzą. Dziękujemy za miłe spotkanie.

Info i foto: Daniel Buchowiecki
28.02.2020

CHCĄ POKONAĆ NOWOTWORY KRWI!

Kończymy tegoroczną edycję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku, która przeprowadzana była w naszej szkole już po raz kolejny.

Więcej/Mniej

Wychowawcy klas III, IV i II LO dla Dorosłych przeprowadzili w swoich klasach zajęcia dotyczące celu kampanii #KOMÓRKOMANIA organizowanej przez Fundację DKMS, a w mijającym tygodniu nasi niezawodni i pracowici wolontariusze: Natalia Frąckiewicz, Miranda Brzozowska, Natalia Usowska, Oliwia Myszak, Kacper Sochan i Maciej Wyżyn zarejestrowali zainteresowanych pomocą uczniów.
Łącznie zgłosiło się 36 osób, które zadeklarowały swoją pomoc chorym na nowotwory krwi.

Koordynatorami akcji byli: Joanna Kornicka, Joanna Wieczorek-Smerdel i Daniel Buchowiecki.

Info i foto: Organizatorzy i wolontariusze
27.02.2020

1 % DLA JAROSŁAWA

"Nazywam się Jarosław Aleksandrowicz. Mieszkam w Hrubieszowie. Od ponad 20 lat jestem sparaliżowany po złamaniu kręgosłupa szyjnego. Zwracam się do Państwa o pomoc w zbiórce środków na rehabilitację i leczenie".
Pan Jarosław Aleksandrowicz jest synem długoletniego nauczyciela i wicedyrektora naszej szkoły - Pana Stanisława Aleksandrowicza.

Więcej/Mniej

Jeśli chcą Państwo przekazać swój 1 % podatku Jarosławowi, wystarczy podać numer KRS 0000270809, a w miejscu "Cel szczegółowy 1%" wpisać: Aleksandrowicz, 608.

Zachęcamy do pomocy!


02.02.2020

1% DLA ANGELIKI

29.04.2018 r. Angelika Zińkiewicz urodziła córeczkę Olę. W wyniku powikłań poporodowych, 03.05.2018 r. została operowana w PSK nr 4 w Lublinie. Rozpoznanie - spontaniczny krwiak śródmózgowy lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego.
Chora wymaga ciągłej opieki leczniczo-pielęgnacyjnej. Jest podopieczną fundacji "Światło" w Toruniu. Koszty leczenia i rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego w imieniu rodziny prosimy o nawet najdrobniejszą pomoc finansową.

Więcej/Mniej

Pieniążki można wpłacać na numer konta:
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943 w tytule wpisując: dla Angelika Zińkiewicz.

Jeśli chcą Państwo przekazać swój 1 % podatku Angelice, wystarczy podać numer KRS 0000183283, a w miejscu "Cel szczegółowy 1%" wpisać: Angelika Zińkiewicz.

Zachęcamy do pomocy!


02.02.2020

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

"Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!" - to hasło tegorocznej kampanii kontynuowanej od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Więcej/Mniej

Celem jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego i świadomego korzystania z sieci.
W ramach obchodów tego wydarzenia na zajęciach z przedmiotu Bezpieczeństwo sieci komputerowych - uczniowie klasy IT5d (technik informatyk) wzięli udział w pogadance dotyczącej zagrożeń czyhających na młodych ludzi w Internecie oraz możliwych sposobów ochrony przed nimi.
Podsumowaniem lekcji było rozwiązanie quizu pod tytułem "Bezpieczeństwo w sieci." Uczniowie otrzymali naklejki, które na co dzień mają im przypominać o dobrych praktykach korzystania z Internetu.

Tekst i foto: Bartłomiej Kusiak
25.02.2020

WKRÓTCE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

"Podziemne organizacje młodzieżowe stanowiły ważny element tzw. II (antykomunistycznej) konspiracji. Były one spontaniczną odpowiedzią na niszczenie przez komunistów niezależności i niepodległości Państwa Polskiego oraz wartości chrześcijańskich.

Więcej/Mniej

Młodzi mieszkańcy Lubelszczyzny także przyłączyli się do tych działań (...) Hrubieszowscy uczniowie stworzyli dwa tajne związki: Polską Młodzież Walczącą oraz Podziemną Organizację Młodzieży Polskiej. Podziemna Organizacja Młodzieży Polskiej (POMP) działała od września 1949 r. do sierpnia 1950 r. Na jej czele stał uczeń hrubieszowskiego Technikum Mechanicznego Bronisław Sarzyński Kmicic, a jego zastępcą został Zygmunt Urbaniak" (informacja z broszury).
Już 2 marca w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność naszych byłych uczniów w wyżej wymienionej organizacji.

Zebrał: Daniel Buchowiecki
21.02.2020

DRUKARKA 3D JUŻ I W NASZEJ SZKOLE

Drukarki 3D to urządzenia, które umożliwiają produkcję elementów i detali konstrukcyjnych systemów i urządzeń od podstaw, wykorzystując jako informacje źródłowe pliki cyfrowe. Drukują one trójwymiarowe przedmioty zwykle z tworzyw sztucznych. Takie urządzenie znajduje się w jednej z naszych pracowni informatycznych.

Info i foto: Daniel Buchowiecki
21.02.2020

WALENTYNKOWY KONKURS

Walentynkowy Konkurs z Języka Angielskiego "All You Need is Love" zorganizowany w ZS nr 1 w Hrubieszowie cieszył się olbrzymim powodzeniem.

Więcej/Mniej

Przystąpiło do niego 11 trzyosobowych drużyn z klas: IV TD, IVTC, IIITC, IIITB, IIIA, II A, IT5F i IT5C. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy musieli zmierzyć się z rozwiązaniem walentynkowej krzyżówki, wyszukaniem prawdziwych i fałszywych informacji na temat historii Dnia Świętego Walentego, uzupełnić luki w walentynkowym tekście, dokończyć wierszyki - walentynki , a na koniec rozszyfrować walentynkowe sekretne skróty , a nawet ułożyć własne sekretne wiadomości tekstowe, z możliwością wysłania ich do ukochanej osoby (oczywiście po zakończonym konkursie).
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 drużyn z największą ilością punktów. Tym razem drużyny musiały wykazać się znajomością walentynkowych idiomów. Najlepiej zadania rozwiązała grupa z klasy III A w składzie: Wiśniewski Brandon, Grech Przemysław, Dąbrowski Bartosz, zajmując I miejsce w konkursie.
II miejsce zajęła drużyna z kl. IVTC: Bednarek Gabriel, Sagadyn Krystian, Wioleta Paszczuk i kolejno - III miejsce kl. IVTD w składzie: Gałan Krzysztof, Kanadys Paweł, Szewczuk Sebastian.
W walentynkowy nastrój wprowadzały nas utwory zaśpiewane przez uczennice naszej szkoły: Edytę Kowalczuk i Wiolettę Paszczuk oraz muzyczne przeboje przygotowane przez Szkolne Radio "School".
Na zakończenie Dyrektor szkoły - Pan Marek Kozielewicz wręczył nagrody, poprzedzając ten moment krótką, lecz piękną przemową na temat ważności przekazywania i wyrażania uczucia miłości do drugiej osoby w obecnym świecie.

A oto przykłady utworów naszych uczniów:
I think of you day and night
Will you be my valentine? (IVTC)

I think of you each day and night
Your smile is so bright
My heart makes me want to fight (II A)

I am yours,
You are mine
You love me
So do I. (II A)

I am yours,
you are mine
We are together
So it’s fine (II A)

I am yours
You are mine
Come to me
we are gonna have a good time! (IVTC)

My love, I miss you every day
My heart follows you all the way
Because you are my bear (II A)

My love, I miss you every day
When I’m sad and I see your smile Everything is gonna be okay (IVTC)

Tekst: Organizatorzy/ Foto: Jakub Lisiewicz
20.02.2020

ROZWÓJ HRUBIESZOWA - UDZIAŁ W ANKIECIE

Gmina Miejska Hrubieszów realizuje projekt mający na celu opracowanie koncepcji pn. "Rozwój lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" w II etapie konkursu organizowanego w ramach Programu "Rozwój lokalny". Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Więcej/Mniej

Badania ankietowe, które są przeprowadzane on-line odbywają się również w naszej szkole i dotyczą planów zawodowych młodzieży uczącej się w ostatnich klasach Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia.

Zebrał: Daniel Buchowiecki
12.02.2020

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Internet to obecnie symbol najnowocześniejszej technologii, wkraczającej do życia milionów użytkowników.
To szansa na rozwój, podniesienie kwalifikacji, kontakty, pracę, ale też miejsce, w którym coraz częściej łamane jest prawo i dochodzi do przestępstw.

Więcej/Mniej

11 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.
Już wkrótce przedstawimy relację z wybranych zajęć, podczas których omawiano zagadnienie.
Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. Partnerami tegorocznej edycji są: Facebook Polska oraz Google Polska.
Patronatem honorowym akcję objęło: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komenda Główna Policji.

Zebrał: Daniel Buchowiecki
11.02.2020

1 % DLA JAROSŁAWA

"Nazywam się Jarosław Aleksandrowicz. Mieszkam w Hrubieszowie. Od ponad 20 lat jestem sparaliżowany po złamaniu kręgosłupa szyjnego. Zwracam się do Państwa o pomoc w zbiórce środków na rehabilitację i leczenie".
Pan Jarosław Aleksandrowicz jest synem długoletniego nauczyciela i wicedyrektora naszej szkoły - Pana Stanisława Aleksandrowicza.

Więcej/Mniej

Jeśli chcą Państwo przekazać swój 1 % podatku Jarosławowi, wystarczy podać numer KRS 0000270809, a w miejscu "Cel szczegółowy 1%" wpisać: Aleksandrowicz, 608.

Zachęcamy do pomocy!


02.02.2020

1% DLA ANGELIKI

29.04.2018 r. Angelika Zińkiewicz urodziła córeczkę Olę. W wyniku powikłań poporodowych, 03.05.2018 r. została operowana w PSK nr 4 w Lublinie. Rozpoznanie - spontaniczny krwiak śródmózgowy lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego.
Chora wymaga ciągłej opieki leczniczo-pielęgnacyjnej. Jest podopieczną fundacji "Światło" w Toruniu. Koszty leczenia i rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego w imieniu rodziny prosimy o nawet najdrobniejszą pomoc finansową.

Więcej/Mniej

Pieniążki można wpłacać na numer konta:
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943 w tytule wpisując: dla Angelika Zińkiewicz.

Jeśli chcą Państwo przekazać swój 1 % podatku Angelice, wystarczy podać numer KRS 0000183283, a w miejscu "Cel szczegółowy 1%" wpisać: Angelika Zińkiewicz.

Zachęcamy do pomocy!


02.02.2020

KOMÓRKOMANIA

Kilka lat tamu zorganizowaliśmy ją jako pierwsi w powiecie, teraz powracamy do niej po raz kolejny, licząc na pozytywny odbiór i świadomy udział chętnych, których pomoc może uratować czyjeś życie. Mowa o kampanii #KOMÓRKOMANIA skierowanej do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli organizowanej przez Fundacja DKMS.

Więcej/Mniej

Jej celem jest przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.
Zainteresowani wychowawcy otrzymają materiały edukacyjne, a już od 17 do 21 lutego w klasach III i IV i w Liceum dla Dorosłych pojawią się wolontariusze PCK.
Koordynatorami akcji są: Joanna Kornicka Wolontariat PCK Hrubieszów, Joanna Wieczorek-Smerdel i Daniel Buchowiecki. Jeden z filmów kampanii: KOMÓRKOMANIA

Organizatorzy
04.02.2020

CO SŁYCHAĆ W RADIU?

Szkolne Radio "School" w swej działalności wspiera dydaktyczno - wychowawczą rolę szkoły. Emitowane audycje radiowe są zgodne z zainteresowaniami i potrzebami całej społeczności szkolnej. Praca w radiu dotyczy przede wszystkim technicznej obsługi nagłośnienia i szkolnego radiowęzła. Poza tym uczniowie dokonują selekcji i wyboru odpowiednich piosenek emitowanych na długiej przerwie zgodnie z zaplanowaną ramówką.

Więcej/Mniej


Poniedziałek - Znamy języki obce
Wtorek - Rockowe granie
Środa - Piosenki na życzenie
Czwartek - Muzyka filmowa
Piątek - Ponadczasowe hity
Praca w radiu kształci kreatywność, rozwija umiejętności pracy w zespole, uczy odpowiedzialności i dbałości o szkolne mienie.
Radio szkolne angażuje się w obsługę nagłośnienia podczas akademii, uroczystości i innych szkolnych inicjatyw. Emituje ogłoszenia i audycje poświęcone ważnym wydarzeniom.
W celu usprawnienia funkcjonowania radia wyznaczone zostały dyżury uczniów na każdy dzień tygodnia. Dzięki nim na długiej przerwie możemy usłyszeć piosenki, które uprzyjemniają pobyt w szkole.
Redakcję radia tworzą:
Jan Pańko, Norbert Sobczuk, Kamil Wiejak - IV td
Adrian Wiązanka, Jakub Lisiewicz, Jakub Ciotuski, Piotr Buchajczuk, Dawid Wiśniewski, Paweł Solak - III tc
Stadnicki Jakub, Tuzin Kacper - II tb
Wiktoria Złotko - I tb.
Opiekunami szkolnego radia są nauczyciele naszej szkoły: Anna Olko i Jacek Wieleba.

Info: Szkolne Radio "School"/Foto: Daniel Buchowiecki/ Kamil Wiejak
10.02.2020

WALENTYNKOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą języka angielskiego. Weź udział w konkursie. Szczegóły w regulaminie.
Zapraszamy!

Organizatorzy
04.02.2020

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE JĘZYKOWYM "MY TRIP TO LONDON"!

Szczegóły w regulaminie.
Zapraszamy!

Nauczyciele języka angielskiego/nauczyciele bibliotekarze
04.02.2020

IX EDYCJA OLIMPIADY "BUDUJ Z PASJĄ"

30 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie w IX edycji olimpiady budowlanej "Buduj z pasją". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Szymon Góral i Jakub Ostasz. Startowali w kwalifikacji BD04 - wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Obaj uczniowie kształcą się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Więcej/Mniej

IX edycja olimpiady została zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej z siedzibą w Wieluniu, którego głównym celem jest promowanie edukacji zawodowej poprzez organizację kolejnych edycji zmagań adeptów branży budowlanych w ramach olimpiady. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia, kształcący się w zawodach budowlanych.

Formuła olimpiady na szczeblu regionalnym obejmowała: część teoretyczną-test - praca indywidualna i część praktyczną-zadanie problemowe, opisowo-obliczeniowe - praca w zespole dwuosobowym Wyniki olimpiady ogłoszone zostaną w lutym. Do etapu centralnego awansują dwie najlepsze drużyny z etapów wojewódzkich. Trzymamy kciuki za reprezentantów naszej szkoły! Uczniów do etapu wojewódzkiego Olimpiady przygotowywał Jacek Naja.

Tekst i foto: Jacek Naja
04.02.2020

WIELKI FINAŁ GORĄCYCH SERC

12 stycznia 2020r. odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie naszej szkoły, jak każdego roku, przyłączyli się do akcji.
Na terenie szkoły w piątek 10 stycznia przeprowadzono zbiórkę pieniędzy do puszek i rozdano serduszka, natomiast w niedzielę zbierano pieniądze na ulicach Hrubieszowa. Grupa SIM PCK Hrubieszów wspierała akcję WOŚP "Wiatr w żagle", w związku z tym przeprowadziła pokazy RKO oraz pozycji bocznej.

Więcej/Mniej

Z naszej szkoły kwestowały: Oliwia Kostrubiec IV tb, Natalia Frąckiewicz IV tc, Miranda Brzozowska IV tc i Wiktoria Rozwadowska III tb.
Dziewczęta łącznie zebrały kwotę 3 178 88 zł, która została przekazana na szczytny cel - na dziecięcą medycynę zabiegową na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.
Wolontariuszki WOŚP twierdzą, że kwestując, same wiele zyskały. Doświadczyły bowiem bezinteresownej życzliwości, wielu dobrych słów, uśmiechów od wszystkich tych, którzy poprzez wrzucenie do puszki choćby symbolicznej złotówki (a bywało, że i stu złotych) zdecydowali się wesprzeć najmłodszych.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda się również pozyskać fundusze na podobny, szczytny cel.

Samorząd UczniowskI
03.02.2020

1 % DLA JAROSŁAWA

"Nazywam się Jarosław Aleksandrowicz. Mieszkam w Hrubieszowie. Od ponad 20 lat jestem sparaliżowany po złamaniu kręgosłupa szyjnego. Zwracam się do Państwa o pomoc w zbiórce środków na rehabilitację i leczenie".
Pan Jarosław Aleksandrowicz jest synem długoletniego nauczyciela i wicedyrektora naszej szkoły - Pana Stanisława Aleksandrowicza.

Więcej/Mniej

Jeśli chcą Państwo przekazać swój 1 % podatku Jarosławowi, wystarczy podać numer KRS 0000270809, a w miejscu "Cel szczegółowy 1%" wpisać: Aleksandrowicz, 608.

Zachęcamy do pomocy!


02.02.2020

1% DLA ANGELIKI

29.04.2018 r. Angelika Zińkiewicz urodziła córeczkę Olę. W wyniku powikłań poporodowych, 03.05.2018 r. została operowana w PSK nr 4 w Lublinie. Rozpoznanie - spontaniczny krwiak śródmózgowy lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego.
Chora wymaga ciągłej opieki leczniczo-pielęgnacyjnej. Jest podopieczną fundacji "Światło" w Toruniu. Koszty leczenia i rehabilitacji są bardzo wysokie, dlatego w imieniu rodziny prosimy o nawet najdrobniejszą pomoc finansową.

Więcej/Mniej

Pieniążki można wpłacać na numer konta:
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943 w tytule wpisując: dla Angelika Zińkiewicz.

Jeśli chcą Państwo przekazać swój 1 % podatku Angelice, wystarczy podać numer KRS 0000183283, a w miejscu "Cel szczegółowy 1%" wpisać: Angelika Zińkiewicz.

Zachęcamy do pomocy!


02.02.2020

SPOTKANIE Z FIZJOTERAPEUTĄ - ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY!

Rehabilitacja potrzebna jest pacjentom z ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu, głównie po urazach wielonarządowych, uszkodzeniach układu nerwowego lub po udarach mózgowych. Dzięki niej można odzyskać sprawność fizyczną i psychiczną, a także zdolność do pracy. Może ona zdecydowanie poprawić jakość życia.

Więcej/Mniej

Dziś uczniów klasy III Tc odwiedził absolwent szkoły Michał Majewski, który od kilkunastu lat z powodzeniem wykonuje zawód fizjoterapeuty.
Nasz gość obecnie współpracuje z OREW w Alojzowie.
Podczas zajęć, które odbyły się 29 stycznia, Michał omawiał m.in.: problemy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, problemy związane ze skoliozami, informował także w jakich okolicznościach może dojść do udaru mózgu. Na koniec jeden z uczniów mógł na własnej skórze odczuć, w jaki sposób masaż klasyczny i techniki terapii manualnej pomagają i na doraźne bóle.
Michałowi dziękujemy za poświęcony czas i ciekawe spotkanie. Kto wie, może wśród uczniów jest przyszły fizjoterapeuta?

Tekst i foto: Daniel Buchowiecki
01.02.2020

STYPENDYSTKA PREZESA RADY MINISTRÓW

10 stycznia 2020 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa lubelskiego.

Więcej/Mniej

Dyplomy z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Lech Sprawka i Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk otrzymało 234 uczniów. Jedną ze stypendystek jest uczennica naszego technikum Natalia Usowska, która kształci się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Przypomnijmy, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole. Natalia może poszczycić się wysoką średnią ocen (5.0) uzyskaną w roku szkolnym 2018/2019 i wzorowym zachowaniem.
Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy sukcesu, który potwierdza Jej pracowitość.

Zebrał: Daniel Buchowiecki/ Foto: Grzegorz Siek
15.01.2020

ETAP OKRĘGOWY OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

3 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali:
Natalia Usowska (klasa IIITc) oraz Beniamin Błocian uczniowie (klasa: IVTb) kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tematem wiodącym tegorocznej, XXIV edycji było "Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości".
Głównym zadaniem olimpiady jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów zagadnieniem. Program olimpiady obejmuje wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności, zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, technologii żywności, technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, a także wiadomości z zakresu gastronomii.
Harmonogram olimpiady obejmował m.in.: spotkanie organizacyjne uczestników i opiekunów z Komisją Okręgową reprezentowaną przez dr inż. Agnieszkę Malik - pracownika naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz mgr Beatę Filipkowską - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, eliminacje pisemne, które polegały na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii i żywności i żywienia oraz wykład dr Katarzyny Skrzypczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie "Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka".
Od tej edycji, zgodnie z regulaminem, Komisja Okręgowa po zakończeniu eliminacji okręgowych pakuje karty odpowiedzi wraz z protokołem do bezpiecznej koperty i przesyła do Komitetu Głównego. Prace uczestników eliminacji okręgowych sprawdza Komisja Oceniająca powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego. Wyniki olimpiady ogłoszone będą pod koniec stycznia. Trzymamy kciuki za reprezentantów naszej szkoły! Uczniów do Etapu Okręgowego Olimpiady przygotowywały: Joanna Janicka i Magdalena Jędruszczak.

Magdalena Jędruszczak
15.01.2020

XLIX EDYCJA TURNIEJU BUDOWLANEGO "ZŁOTA KIELNIA"

11 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe w XLIX edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Dawid Pokrywka, Dawid Sadowski, Szymon Góral i Paweł Wroński. Startowali w kwalifikacjach: montaż systemów suchej zabudowy oraz wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych. Wszyscy uczniowie kształcąc się w Szkole Branżowej i zdobywają zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Więcej/Mniej

Etap okręgowy przygotowywany i przeprowadzany jest przez Komitety okręgowe w Gliwicach, Lublinie, Kędzierzynie-Koźlu, Poznaniu, Mińsku Mazowieckim i Toruniu. Zestawy zadań testowych i zadań praktycznych przygotowywane są przez Komitet Główny.
Formuła rywalizacji zbliżona jest do formuły zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Treści wiedzy zawodowej, zarówno teoretycznej jak i umiejętności praktycznych oparte są na standardach obowiązujących w każdym z zawodów.
Wyniki olimpiady ogłoszone będą w styczniu. Do etapu centralnego w danej kwalifikacji awansuje sześciu uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w cały kraju. Trzymamy kciuki za reprezentantów naszej szkoły!
Uczniów do Etapu Okręgowego Olimpiady przygotowywał Jacek Naja.

Tekst i foto: Jacek Naja
14.01.2020


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38