Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

PRZYPOMINAMY O NASZYM E-DZIENNIKU!

Rodzicom i uczniom przypominamy o możliwości korzystania z e-dziennika.
✍ Logowanie do e-dziennika:
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiathrubieszowski/

✍ Instrukcja logowania dla rodzica:
https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uonet-87#gotosekcja1631


08.09.2021

MEDIACJE SPOSOBEM NA KONFLIKT

W dniu dzisiejszym, z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Mediacje Sposobem Na Konflikt". Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, a jego inicjatorem była Pani Marta Kuczyńska - pedagog, Mediator i Opiekun Szkolnego Klubu Mediatora w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Spośród prac plastycznych, które przygotowali uczniowie naszej szkoły, komisja konkursowa doceniła dwie prace. Uczennica Technikum - Marta Oksętiuk z klasy III T5f otrzymała dyplom za zajęcie II miejsca, a uczennica klasy IV Tc - Aleksandra Szykuła otrzymała wyróżnienie.
Nagrodzonym uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz wytrwałości w szerzeniu idei mediacji.

Info i foto: Monika Jabłońska - pedagog szkolny/ DB
23.10.2021

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

11 października 2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się szkolne eliminacje do XXVI edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W eliminacjach brało udział 16 uczniów z klas gastronomicznych. Uczestnicy olimpiady wykazali się dobrą znajomością wiedzy z zakresu przedmiotów gastronomicznych.

Więcej/Mniej

Celem olimpiady było m.in.: pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia i upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia.
Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbędzie się 3 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie zakwalifikowali się następujący uczniowie:

  1. 1. Oliwia Laube – klasa III tb - technik żywienia i usług gastronomicznych
  2. 2. Gabriela Terebus - klasa IV tb - technik żywienia i usług gastronomicznych
Koordynacją szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności zajmowali się nauczyciele przedmiotów zawodowych: Magdalena Jędruszczak i Joanna Janicka.

Info i foto: Organizatorzy
20.10.2021

POLA NADZIEI

6 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii hospicyjnej "Pola Nadziei 2021/2022". Nasza szkoła wzięła udział we wspólnym sadzeniu żonkili wokół placu przed budynkiem Hospicjum Santa Galla w Łabuniach.

Więcej/Mniej

Żonkile to kwiaty, które symbolizują nadzieję oraz kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Wyjazd do Hospicjum został poprzedzony zbiórką do puszek na rzecz przebywających tam podopiecznych. Szkolną akcję koordynowały: Anna Sioma-Krempla i Zofia Szwiec - nauczyciele religii.

Info i foto: Anna Sioma-Krempla/Zofia Szwiec/DB
19.10.2021

POWIATOWE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2021r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Po przywitaniu gości, Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk wyraziła podziw dla pracy i zawodu nauczyciela oraz pracowników administracji i obsługi, którzy dokładają wszelkich starań, aby każda placówka funkcjonowała na najwyższym poziomie.

Więcej/Mniej

Starosta, dziękując za zaangażowanie, pracę dydaktyczną i wychowawczą, życzyła wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy, a także inspiracji do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych oraz wielu sukcesów zawodowych. Wśród osób, które otrzymały Nagrodę Starosty Hrubieszowskiego byli także nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie: Pani Monika Kot, Pan Wojciech Jakulewicz, Pan Tomasz Zinkiewicz i Pan Grzegorz Frączek. Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie. Słodki poczęstunek przygotowali nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Zebrał: DB/ Foto: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
17.10.2021

NAUCZYCIELE ZNACZĄ WIELE...

"Współczesny nauczyciel
Naucza, wychowuje
Szuka nowych pomysłów
Czasem inspiruje
Choć trochę przemęczony
Ten nasz nauczyciel
Jeszcze idealista
Jeszcze marzyciel..."

Więcej/Mniej

Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli i wszystkich pracowników administracji i obsługi, a uroczyste akademie to tradycja, która na stałe zagościła w naszej szkole. Życzenia z tej okazji przekazała Pani Anna Wiśniewska – Dyrektor szkoły, która wręczyła także wyróżnienia za pracę pracownikom administracji i obsługi oraz nauczycielom. Słowa uznania dla pedagogów przekazała także Pani Teresa Perechubko-Mirosław – przewodnicząca zarządu Rady Rodziców.

Autorską, humorystyczną część artystyczną zaprezentowali nasi uczniowie: Klaudia Burcan, Małgosia Białecka, Milena Rychel, Szymon Maj, Maciej Majewski, Krystian Rykaluk i Adrian Magierka, których przygotowywali: Pani Iwona Korońska i Pan Daniel Buchowiecki. Oprawą muzyczną i nagłośnieniem zajęli się: Paweł Guzik i Krzysztof Marciszyn pod opieką Pani Anny Olko i Pana Jacka Wieleby. Dekorację wykonały: Pani Zosia Szwiec, Pani Anna Sioma-Krempla i Pani Joanna Błaszczuk. Przygotowaniami sali zajęły się: Pani Katarzyna Skawińska i Pani Joanna Kornicka.

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzymy przede wszystkim wielu sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym, realizacji i spełnienia planów, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, dużo zdrowia, wyrozumiałości oraz tak potrzebnej na co dzień - cierpliwości i wielu powodów do uśmiechu.

Info i foto: Daniel Buchowiecki
16.10.2021

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Szanowni Państwo,

Z okazji Święta Edukacji Narodowej
Dziękujemy za trud codziennej pracy w naszej szkole,
Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców, a także była źródłem osobistej satysfakcji.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie
14.10.2021

RODZINNE SZYDEŁKOWANIE

Lubimy prezentować naszych absolwentów, którzy mają w życiu pasję. Tym razem pokazujemy prace Agaty Szczuc.

Więcej/Mniej

"Pierwszą wykonaną przeze mnie rzeczą był kocyk dla synka. Gdy już skończyłam swoją pierwszą robótkę, pomyślałam, że to jest to, co chcę robić. Od tamtej pory nie rozstaję się z szydełkiem. Szydełkowanie jest dla mnie czymś w rodzaju terapii, ponieważ daje mi możliwość wyciszenia się, odcięcia od świata. Jednak najwięcej radości sprawia mi robienie tych wszystkich pięknych rzeczy w towarzystwie mojej Mamy, co wzmacnia naszą więź. Szydełkowanie nauczyło mnie tego, by wierzyć w swoje umiejętności, ale przede wszystkim tego, aby cenić siebie i swoją pracę. Wiem, że to, co robię jest wartościowe i wyjątkowe.
Czas wykonania każdej pracy jest zależny od jej wielkości i stopnia trudności, czyli wzoru według którego wykonujemy daną rzecz. Nie bez znaczenia są też materiały" - dodaje Agata.

Zebrał: Daniel Buchowiecki/Foto: Agata Szczuc
09.10.2021

JA W GRUPIE – ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

Nowa szkoła, nowa klasa, nowi nauczyciele i nowe wyzwania z którymi mierzą się corocznie uczniowie klas pierwszych, którzy rozpoczynają edukację w Zespole Szkół Nr 1. Aby ułatwić młodzieży adaptację oraz bliższe poznanie, pedagog szkolny we wrześniu zorganizował dla uczniów zajęcia integracyjne.

Więcej/Mniej

Miały one na celu lepsze poznanie siebie nawzajem, budowanie pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Każdy uczeń jest inny i wnosi do zespołu klasowego różne doświadczenia, zainteresowania i pomysły. Zgrana klasa to "bezpieczna baza" do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek, bez ryzyka ośmieszenia, czy wykluczenia. To również miejsce do podejmowania nowych wyzwań i aktywności. Zajęcia były okazją do doskonalenia umiejętności wzajemnej współpracy i współdziałania w grupie. Młodzież miała okazję do budowania relacji grupowych nabywania i rozwijania umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji, współpracy czy rozwiązywania trudności. Uczniowie wszystkich klas I w trakcie zajęć wykazali się aktywną i twórczą postawą. Z dużym zainteresowaniem i kreatywnością wykonywali wszystkie zaproponowane ćwiczenia i uczestniczyli w zabawach.

Monika Jabłońska - pedagog szkolny
07.10.2021

POCZĄTKI BYWAJĄ NIEŁATWE...

Domyślamy się, że bycie w I klasie wcale nie jest takie proste. Poznajecie nowe koleżanki i kolegów, nowych nauczycieli, co wiąże się z niemałym stresem. Mamy jednak nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze i już czujecie się z nami dobrze. Poniżej jedna z prac, która powstała jako namacalny dowód wspólnych oczekiwań i wartości wymienianych przez uczniów. Wszystkiego dobrego! Miłej aklimatyzacji! Będzie dobrze!

Zespół Wychowawców Klasowych
04.10.2021

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ

28 września w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie w ramach porozumienia zawartego z Jednostką Wojskową odbyło się spotkanie młodzieży klas technikum I Ta i III Tb oraz ich opiekunów z przedstawicielem 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego reprezentowanego przez mjr. Konrada Jaśmińskiego - szefa sekcji personalnej.

Więcej/Mniej

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z kampanią „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” promującej różne formy pełnienia służby wojskowej i zachęcającej do wstąpienia w szeregi armii organizowanej pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Prelegent przedstawił aktualne formy pełnienia czynnej służby wojskowej, zapoznał również zebranych z podstawowymi kryteriami, które musi spełnić potencjalny kandydat. Ponadto omówił system szkolnictwa wojskowego, sposób rekrutacji na uczelnie wojskowe, a także przedstawił podstawowe uprawnienia i przywileje na jakie można liczyć, wykonując zawód żołnierza.
Nasz gość zachęcał zgromadzoną młodzież, aby w niedalekiej przyszłości związała swoje życiowe plany z wojskiem, a przede wszystkim z 2. Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym.

Info: Organizatorzy/Foto: Daniel Buchowiecki
03.10.2021

(Z)ROZUM MŁODYCH

21 września uczniowie klasy III T5f wzięli udział w „Forum Lokalnym (Z)rozum Młodych” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie oraz Nieformalną Grupę Młodych Lokalsi. Wydarzenie odbyło się metodą World Cafe. Dyskusja toczyła się wokół sformułowanych przez organizatorów zagadnień dotyczących spraw młodzieży, ich pasji, zainteresowań, sytuacji w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią.

Więcej/Mniej

Uczestnicy wypracowali kreatywne pomysły i rozwiązania dotyczące tych zagadnień. Forum było również okazją spotkania z gościem specjalnym Magdaleną Błyskosz - 17 – letnią licealistką, prelegentką TEDx, założycielką Open Coffee High School (globalnej Organizacji prowadzącej spotkania networkingowe dla uczniów i studentów na całym świecie), która przybliżyła zagadnienia związane z edukacją i przedsiębiorczością społeczną. Szczegółowe informacje i zdjęcia w linku poniżej: https://www.mbphrubieszow.pl/

Zebrała: Joanna Błaszczuk/ Foto: Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
02.10.2021

WEŹ "SKAFANDER"...

W szkole znajdziecie już nowy numer "Skafandra. Gazety Akademickiej", który wydaje Akademia Zamojska.
W najnowszym wydaniu również wzmianki dotyczące naszej szkoły.
Gazeta dostępna jest także w wersji elektronicznej: https://upz.edu.pl/data/file_attachment/3504-skafander-8-148.pdf

Redakcja
29.09.2021

WYSTAWA POŚWIĘCONA NORWIDOWI

Nauczyciel bibliotekarz i nauczyciele języka polskiego wraz z uczniami przygotowali wystawę poświęconą Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, która wpisuje się w obchody 200-lecia urodzin poety oraz ogłoszenia tego roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Cypriana Kamila Norwida.
Dziś przygotowaną ekspozycję oraz film poświęcony wybitnemu twórcy obejrzeli uczniowie IIIa.
Zachęcamy młodzież z innych klas do odwiedzenia Biblioteki Szkolnej, gdzie znajduje się wystawa.


28.09.2021

II MIEJSCE W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM!

Miło nam poinformować Państwa, że zdjęcie naszej uczennicy zdobyło II miejsce w Konkursie Fotograficznym "Mój Dzień Europy" zorganizowanym przez Europe Direct w Lublinie. Autorką nagrodzonej fotografii jest Weronika Hunia. Gratulujemy!

Daniel Buchowiecki
28.09.2021

SZKOLNY KONKURS "RODZINA SOBĄ SILNA"

Rodzina stanowi środowisko, w którym przekazuje się bezgraniczną i bezinteresowną miłość. Jej członkowie wspierają się, darzą zaufaniem i miłością. Rodzina zapewnia poczucie wspólnoty jej członkom i staje podłożem do przekazywania norm moralnych.

Zachęcamy do udziału w konkursie propagującym więzi między najbliższymi.
Szczegóły w regulaminie!
Zapraszamy!
ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ W KONKURSIE

ZWK
22.09.2021

PAMIĘTAJMY O NORWIDZIE...

„Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda” Z okazji przypadających w roku 2021 obchodów 200-lecia urodzin C.K. Norwida oraz ogłoszenia tego roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Cypriana Kamila Norwida nauczyciele języka polskiego przybliżali uczniom sylwetkę i twórczość poety. Interpretacja wierszy skłoniła do refleksji nad kondycją człowieka XXI wieku i rozważań na temat patriotyzmu.

DB
21.09.2021

KONKURS "STOP POŻAROM LASÓW!"

Pożary to zdecydowanie największe zagrożenie dla istnienia lasów. Są nie tylko czynnikiem, który zakłóca procesy życiowe ekosystemów w lasach, ale bardzo często, obejmują one znaczne powierzchnie i są uznawane za klęski ekologiczne. Pożary z całą pewnością sieją spustoszenie w środowisku naturalnym na wiele lat.

Więcej/Mniej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie oraz wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi woj. lubelskiego, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich (licea i technika z woj. lubelskiego) pn. "Stop pożarom lasów"!
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.
W ramach I kategorii konkursowej należy przygotować plakat promujący akcję "Stop pożarom lasów" w formacie A3. Praca powinna być przygotowana indywidualnie. Każda KM/KP PSP woj. lubelskiego wybierze zwycięzców etapu powiatowego, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. Autorzy najlepszych plakatów otrzymają również nagrody w postaci gadżetów strażackich. Spośród laureatów I etapu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w  Lublinie wybierze najlepszą pracę, która zostanie opublikowana na billboardach i nośnikach reklamowych jako plakat promujący akcję. Zwycięzca otrzyma również laptop, a za dwa kolejne miejsca przewidziano tablet i urządzenie wielofunkcyjne.
W ramach II kategorii konkursowej należy przygotować film edukacyjno-promocyjny "Stop pożarom lasów", o tematyce związanej z problematyką konkursową. Jest to kategoria grupowa, więc filmy powinny być przygotowane jako praca klasowa. Nagrodą w konkursie na etapie powiatowym w niniejszej kategorii jest zakwalifikowanie do wojewódzkiego etapu konkursu oraz sprzęt elektroniczny w postaci rzutnika multimedialnego dla klasy. Spośród laureatów II etapu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszy film, który zostanie opublikowany na stronach internetowych i portalach społecznościowych wszystkich komend woj. lubelskiego jako film promujący akcję. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę w postaci bonu na wycieczkę szkolną. Nagrody są finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowych informacji udzielają: wicedyrektor - Pan Zygmunt Ryszkiewicz oraz Pan Józef Dyniec.


20.09.2021

SPEKTAKL W RAMACH PROFILAKTYKI

"Alkohol szkodzi zdrowiu" - to i wiele podobnych ostrzeżeń możemy często zobaczyć w otaczającym nas świecie. Jednak to hasło nie przemawia do najbardziej narażonej na skutki spożywania alkoholu grupy - młodzieży. Jak uświadomić młodemu człowiekowi, że branie życia pełnymi garściami nie zawsze jest dobre, a stwierdzenia typu "młodość ma swoje prawa" lub tak popularne przy używkach: "wszystko jest dla ludzi" nie zawiera najważniejszego słowa - rozsądek.

Więcej/Mniej

W taki sposób promuje swój spektakl "Trzeźwe spojrzenie" - dotykający problem nadużywania alkoholu krakowski Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska", który 15 września, dzięki współpracy z PCPR w Hrubieszowie gościł w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie. Uczniowie mieli okazję śledzić losy uczennicy klasy maturalnej, która odsuwając swoje problemy, ucieka w zabawę i alkohol. Na szczęście w życiu głównej bohaterki pojawia się punkt zwrotny. Przed młodzieżą wystąpili młodzi aktorzy prezentując problemy, z którymi młodzi mogą się identyfikować. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli spektakl.

Monika Jabłońska - pedagog szkolny
18.09.2021

DYŻUR PSYCHOLOGA

DYŻUR PSYCHOLOGA

Uczniów, Rodziców i Nauczycieli zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych konsultacji z psychologiem - pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie. Specjalista będzie do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek od 20 września od godziny 7.45 do godziny 11.45 w budynku A - pokój nr 16.
Zapisy u wychowawcy klasowego bądź pedagoga szkolnego. Serdecznie zapraszamy!


17.09.2021

MŁODZIEŻ PAMIĘTA O BOHATERACH

10 września uczniowie klasy lIIt5f wraz ze swoim wychowawcą, udali się na cmentarz w Hrubieszowie, gdzie znajdują się groby legionistów i żołnierzy. Młodzież uporządkowała żołnierskie mogiły. Wygrabione zostały liście i zamiecione alejki. Otaczając pamięcią mogiły żołnierzy, młodzież oddała hołd ich bohaterskiej i ofiarnej służbie.

Info i foto: Katarzyna Skawińska
16.09.2021

KONKURS DOTYCZĄCY MEDIACJI

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie organizuje konkurs plastyczny "Mediacja sposobem na konflikt". Przedsięwzięcie odbywa się odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej oraz pod patronatem honorowym Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Pana Adama Pisiewicza.

Więcej/Mniej

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat mediacji, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej/plakatu promującego mediację jako jedną z form rozwiązywania konfliktów.
Format i technika pracy są dowolne. Na pracy mogą być umieszczone napisy i hasła promujące mediację, w tym mediacje rówieśnicze. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna być pracą indywidualną, uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
Zachęcam wszystkich uczniów do udziału w konkursie, a nauczycieli do popularyzowania wiedzy o konkursie.
Prace konkursowe należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego do 29 września.

Monika Jabłońska
12.09.2021

UDZIAŁ W NARODOWYM CZYTANIU 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej nadal bawi, ale i pobudza do refleksji na temat otaczającego nas świata. "Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne" - napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Więcej/Mniej

Dziś, po raz kolejny, przedstawiciele naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w Narodowym Czytaniu 2021, które zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie wraz z Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Oprócz tradycyjnego czytania wybranej lektury, mogliśmy obejrzeć niezwykłą etiudę filmową w wykonaniu utalentowanego zespołu hrubieszowskiej biblioteki oraz uczestniczyć w minirecitalu Klubu Seniora CZAS. Atrakcji było znacznie więcej. Gratulujemy pomysłów, wspaniałej organizacji i dbałości o detale, co przełożyło się na wyjątkową atmosferę spotkania.

Info i foto: Daniel Buchowiecki/ PBP
07.09.2021

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

W dniu 7 września 2021r. (wtorek), o godz. 9.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line dotyczące szczepienia przeciw Covid-19, adresowane do uczniów i ich rodziców.

Osoby prowadzące:
- lek. med. Irena Soroka-Pukaluk,
- mgr pielęgniarstwa Ewa Kosakowska.

Wideokonferencja odbędzie się na platformie Microsoft Teams – nie jest wymagana instalacja programu – dołączenie do szkolenia możliwe będzie poprzez stronę internetową.
Link do szkolenia:
https://teams.live.com/meet/9441921002312

Serdecznie zapraszamy.


06.09.2021

LIST W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 FUNDACJI "RODZICE SZKOLE"


06.09.2021

SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12 - 18 LAT - REKOMENDACJE MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI DLA RODZICÓW


06.09.2021

DULSKA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło - napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Więcej/Mniej

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania, zapoczątkowanej już dziś przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu Filia w Hrubieszowie.
Spotkanie wzbogacone zostało o elementy teatralne, krzyżówkę i rozmowy na temat współczesnych przejawów dulszczyzny.

Info i foto: Daniel Buchowiecki
04.09.2021

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 2021 roku, o godzinie 9.00, w hrubieszowskim Zespole Szkół Nr 1, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Aneta Karpiuk - Starosta Hrubieszowski, która podkreśliła, jak ważną rolę, w karierze zawodowej i rozwoju młodego człowieka, pełni szkoła.

Więcej/Mniej

W kontekście 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, nawiązała także do ciągle cennej wartości, jaką jest wolność. Gościliśmy także Panią Teresę Perechubko-Mirosław - Przewodniczącą Zarządu Rady Rodziców. Obie Panie podziękowały za dobrą współpracę dotychczasowemu Dyrektorowi naszej szkoły - Panu Markowi Kozielewiczowi.
Złożyły także życzenia i gratulacje nowemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie - Pani Annie Wiśniewskiej, która od dziś pełni tę odpowiedzialną funkcję.
Montaż słowno - muzyczny, który przygotowali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, upamiętniał wydarzenia z 1 września 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie przekroczyły granice Rzeczypospolitej.
Część artystyczna w humorystyczny sposób przypominała także o nowym roku szkolnym.
Jeszcze raz, wraz z Panią Anną Wiśniewską - Dyrektorem Szkoły, życzymy wszystkim, zwłaszcza uczniom klas pierwszych, aby znaleźli tu swoje miejsce, by odczuwali przyjazną, życzliwą atmosferę, która służy rozwijaniu wiedzy, umiejętności i zainteresowań oraz zawieraniu trwałych przyjaźni.

Info i foto: DB
03.09.2021

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbędzie się 1 września 2021 o godz. 9.00.
Wszystkie klasy pierwsze spotkają się z dyrekcją szkoły i wychowawcami w sali gimnastycznej w budynku A.
Pozostałe klasy spotkają się z wychowawcami w salach, których wykaz będzie umieszczony na drzwiach wejściowych budynków A i B.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, wszyscy muszą posiadać maseczki ochronne na nos i usta.


30.08.2021

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

🟢 Ważne, by w życiu robić to, co przynosi satysfakcję, a gdy jest to opłacalne zajęcie, można mówić o sukcesie. Niestety, przez lata deprecjonowane szkolnictwo zawodowe i techniczne, przeżywało kryzys.
🟢W ostatnim jednak czasie można mówić o ponownym zainteresowaniu nauką w Technikach i Szkołach branżowych, których absolwenci - specjaliści w swoim zawodzie - są poszukiwani przez pracodawców, z powodzeniem prowadzą też własną działalność usługową, a zarobków zazdrości im niejeden absolwent szkoły wyższej.
🟢Technikum jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe, zdobyć wykształcenie średnie i zdać egzamin maturalny, a jeśli zechcą, mogą kształcić się na studiach.
🟢5-letnie Technikum to dobry czas na własny rozwój i w miarę dojrzałą decyzję, co do wyboru kariery zawodowej i przyszłości. W naszej szkole będziesz mógł rozwinąć skrzydła, kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie, rozwijać zainteresowania i doskonalić umiejętności.

Pobierz podanie

Więcej/Mniej

👨🏻‍🎓Absolwencie szkoły podstawowej❗❗
Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 w następujących typach szkół ponadpodstawowych:

Technikum - Zawód:


Branżowa Szkoła I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia, kształcąca w zawodach:

Dlaczego warto kształcić się w naszej szkole
🟢Różnorodność:
Do wyboru masz 2 typy szkół - Technikum, Szkoła branżowa I stopnia o 3-letnim cyklu kształcenia. Łącznie proponujemy ponad 12 różnych zawodów.
🟢Zawód:
Zdając egzaminy z kwalifikacji masz szansę na pracę w wybranym zawodzie na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, kelner, informatyk, mechanik, sprzedawca). Pamiętaj, że możesz również kształcić się dalej.
🟢Wykształcenie i zawód:
Wybierając nasze Technikum otrzymujesz 2w1, zdobywasz konkretny zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach. Nasza szkoła, co jakiś czas, zgodnie z możliwościami, organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki, które cieszą się ogromną popularnością.
🟢Kadra:
Nauczyciele uczący w tej szkole są profesjonalnie przygotowani do wykonywanego zawodu. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje przez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne. Część z nich, to dawni uczniowie tej szkoły. Każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom. Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.
🟢Zajęcia dodatkowe:
Nauczyciele proponują dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. Prowadzą różnorodne koła zainteresowań. Przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad. Nauczyciele wychowania fizycznego oferują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe. W szkole organizowana też jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna i realizowane są zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów.
🟢Wychowanie:
Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów.
W szkole zatrudniony jest pedagog, który na bieżąco rozwiązuje problemy uczniów.
Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej:
Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio "School" i gazeta internetowa. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę i umiejętności przydatne w życiu i w pracy zawodowej oraz rozwijać swoje pasje.
🟢Ciekawe inicjatywy podejmowane przez szkołę:
Różnorodne akcje charytatywne, konkursy, wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów, są też dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem i niewątpliwie rozwijają młodzież. Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.: Turniej "Młoda Krew Ratuje Życie" organizowany przez Szkolne Koło PCK, szkolne obchody "Światowego Dnia Zapobiegania AIDS", Turniej Motoryzacyjny, Szkolny Konkurs Polonistyczny czy kurs "Kelner Znakomity". Szkoła uczestniczy także w wielu akcjach lokalnych i ogólnopolskich np.: "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Sprzątanie świata", czy "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości". Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych (np.: piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy). W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego regionu. Odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowe i kulturalne w regionie, a także w całej Polsce.
🟢Wyposażenie:
Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki. W wielu salach znajdują się urządzenia multimedialne i dostęp do Internetu. Sale - językowe, informatyczne i gastronomiczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy zapewniające optymalny rozwój ucznia. Sala do ćwiczeń siłowych pozwala młodzieży rozwijać się fizycznie.
🟢Bezpieczeństwo:
Nad bezpieczeństwem w szkole czuwa pedagog, dyrektor ds. wychowawczych oraz wszyscy nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw. Dodatkowo w placówce funkcjonuje monitoring.
🎓Absolwentom Szkoły branżowej I stopnia przypominamy, że mogą kontynuować naukę w Szkole branżowej II stopnia o 2-letnim cyklu kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Zespole Szkół Nr 1 masz szansę zdobyć wymarzony zawód, który może zagwarantować Ci pracę, a jeśli wybierzesz nasze Technikum - możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach.
Zawód i wykształcenie nadal są w cenie, a my nieustannie kształcimy fachowców różnych dziedzin, poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy!!
👨🏻‍🎓Absolwencie szkoły podstawowej❗❗
Pomyśl o swojej przyszłości ❗❗
👍Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej

Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie
ul. Zamojska 18 A
Telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: [email protected]
ZS1 Facebook
Pobierz podanie


20.05.2021


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38