DODATKOWE ZAJĘCIA Z MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczniowie, którzy chcą uzupełnić wiedzę matematyczną lub rozwinąć swoje umiejętności językowe mogą zgłosić swój udział w szkoleniach kompetencji kluczowych z języka angielskiego oraz matematyki.
Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w nich udzieli zainteresowanym Pani Joanna Koszerny.
Szkolenia realizowane są ramach unijnego programu Kuźnia szans we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie.