PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W WARSZTATACH SZKOLNYCH

Ważne miejsce w działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły zajmują warsztaty, w których uczniowie mają pełną możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce.

Zajęcia praktyczne realizowane są na podstawie właściwych dla danych zawodów i specjalności programów nauczania. Pozwalają uczniowi uzyskać kwalifikacje do przyszłej pracy zawodowej.

Foto: Łukasz Sidor