NARODOWE CZYTANIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ I SZKOLNEJ 

5 września 2022 r. uczniowie naszej szkoły z klas IVTe i IVTf  czytali fragmenty „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie. 

Uroczystość odbyła się w ramach 11. odsłony akcji Narodowe Czytanie.

Dzień później, 6 września  w czytelni biblioteki szkolnej  czytali zaś uczniowie  klas: ITa, Ia, IITa, IITb, ITc, ITb.

Nauczyciele bibliotekarze/ Nauczyciele języka polskiego