ZAPOBIEGAJ CHOROBOM ZAKAŹNYM

Przypominamy, że szczepienia chronią ludzi przed wieloma poważnymi i zagrażającymi życiu chorobami zakaźnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej.