UDZIAŁ W KONFERENCJI “POLACY NA RATUNEK ŻYDOM”

W dniu dzisiejszym uczniowie klas: Itb i IItb wzięli udział w konferencji popularnonaukowej „Polacy na ratunek Żydom” – Zakład Sierot Wojennych w Turkowicach z pomocą dzieciom żydowskim” podczas której referaty zaprezentowali:

dr Alicja Gontarek (IPN Lublin) – „Sytuacja dzieci żydowskich w getcie warszawskim w latach 1940-1943”,

dr Janusz Kłapeć (IPN Lublin) – „Wybrane sylwetki Sprawiedliwych z Lubelszczyzny”,

ks. Rafał Łukiewicz (Turkowice/parafia Dzików Stary) – „A z tego serca życie tryska – trudne wydarzenia w Turkowicach w okresie okupacji niemieckiej”.

Spotkanie, któremu patronowali: Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr Robert Derewenda, odbyło się w Hrubieszowskim Domu Kultury, a towarzyszyła mu promocja publikacji „Dom Ocalenia” autorstwa ks. Rafała Łukiewicza i Pawła Skroka.

Zebrał: Daniel Buchowiecki